چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / سخنی کوتاه در مورد مبارزات دلیرانه مردم ایران

سخنی کوتاه در مورد مبارزات دلیرانه مردم ایران

اعتراضات مردم در روزهای اخیر و در چندین شهر ایران ادامه اعتراضات و مبارزه بر حق مردم در دی ماه سال گذشته است.

هر اندازه شعارهای مردم روشن‌تر و شفاف‌تر، بیان مطالبات طبقاتی و به دور از شعارهای انحرافی که از کانال رسانه‌های امپریالیستی و سلطنت‌طلب و اعوان و انصارشان به سوی ایران تبلیغ می‌شود، باشد، نظر اقشار وسیع‌تر و گسترده‌تری را به سوی خود جلب خواهد نمود. صف مردم و شعارهایشان باید بیان روشن دفاع از استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی و مخالفت با مداخلات خارجی باشد.

در شرایط بحرانی کنونی لاشخوران بین‌المللی نیز بیکار نه‌نشسته‌اند و خود را دوست و دلسوز مردم نشان می‌دهند، تا بر خر مراد سوار شوند و همین سیاست‌های کنونی و ویران‌گر جمهوری سرمایه‌داری اسلامی را در شکل دیگری پیاده نمایند. پس هدف از دلسوزاندن این لاشخوران و نوکرانشان نه استقرار دمکراسی در ایران است و نه استقلال و نه عدالت اجتماعی. آنچه آنها به دنبالش هستند، غارت ثروت و دسترنج مردم و منابع طبیعی کشور و به مستعمره تبدیل کردن ایران است، ایرانی که گوش به فرمان کاخ سفید و در منطقه متحد عربستان و اسراییل خواهد بود.

براساس تجارب مبارزات خودجوش چهار دهه اخیر و تجارب تاریخی باید ترویج و تبلیغ کرد که طبقه کارگر به وحدت و تشکیلات نیاز دارد، تا به‌تواند جنبش اعتراضی مردم را رهبری کند و به سر منزل مقصود به‌رساند. حزب کار ایران (توفان) این وظیفه کمونیستی را در دستور کار خویش قرار داده است و بی حزبی و سرفرودآوردن در قبال اعتراضات خودجوش و بی‌دورنما را نه تنها راه حل خروج از بحران کنونی نمی‌داند، بل دنباله‌روی از بورژوازی و شکست و بن‌بست سیاسی و به زیان منافع کارگران و زحمتکشان ارزیابی می‌کند.

در شرایط بحرانی کنونی که مردم ایران با فقدان رهبری سیاسی و با دو عفریت داخلی و خارجی روبرو هستند، وظیفه سنگینی بر دوش حزب ما قرار دارد، که ضمن تبلیغ حزبیت و تشکیلات، کلیه نیروها و سازمان‌ها و گروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی و انقلابی را، که خواهان سرنگونی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به‌دست مردم ایران هستند و برعلیه مداخلات امپریالیستی و صهیونیستی موضع شفاف و روشنی دارند، به همکاری سیاسی و اتحاد و یگانگی دعوت می‌کند. شکل گیری چنین همکاری سیاسی و دمکراتیکی در شرایط کنونی نویدبخش است و تأثیرمثبتی بر جنبش خواهد گذاشت. رمز پیروزی و موفقیت مردم ایران آگاهی و تشکیلات است و جز این نیز نمی‌باشد.

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به‌ دست مردم ایران !

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

زنده باد مبارزه مردم ایران برای نان، کار، مسکن و آزادی!

حزب کار ایران (توفان)

١١ مرداد. ماه ١٣٩٧

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۶ شهریور ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email