پنج شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / توطئه‌های ضد کارگری را درهم شکنیم

توطئه‌های ضد کارگری را درهم شکنیم

در حاشیه اعتراضات اخیر کارگران «هفت تپه»

 

گر دو سه روزی ندهی تن به کار

یک‌ سره نابود شود روزگار

بار دیگر کارگران شرکت «نیشکر هفت تپه» برای به دست‌آوردن حقوق حقه خود از روز شنبه ۲۷ مرداد ماه دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زدند، لیکن باز هم همانند دفعات قبل، با برخورد سرکوب‌گرانه و توطئه‌آمیز مسئولین و مدیران شرکت مواجه شدند. کارگران علاوه بر آنکه برای گرفتن دستمزدهای عقب‌افتاده خود اعتصاب کردند، با توطئه ازبین‌بردن شرکت و زمینه بیکارسازی و نابودی مایملک شرکت نیز به مبارزه برخاستند و اینبار تمامی بخش‌های شرکت، متحد و یکپارچه برای جلوگیری از نیات شوم مسئولین و به دست‌آوردن خواسته‌های بر حق خود، دست به اعتصاب زدند.

آیت الله خمینی در سال ۱۳۵۸ به مناسبت روز کارگر عنوان کرد که «هر روز روز کارگر است و خدا هم کارگر است و… چنین است و چنان» و در سخنرانی دیگری گفت که « دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم … آب و برق را فقط مجانی می‌کنیم … شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم». تا به امروز نه تنها زندگی کارگران سامان پیدا نکرده است، بلکه روز به روز اوضاع کارگران وخیم‌تر از قبل میشود و باید گفت « روز از روز، دریغ از دیروز».

کارگران شریف ایران را به خاطر اعتراض به عقب‌افتادن چند ماه دستمزدشان، دستگیر و وحشیانه کتک می‌زنند، به غُل و زنجیر می‌کشانند، به زندان می‌اندازند و بر بدنی که قرار نبود حتی آتش جهنم را به‌بیند، شلاق می‌زنند و زندگی‌اش را به آتش می‌کشند و نابودی و تباهی را برایش به ارمغان می‌آورند. مگر این ریاکاران نمی‌گفتند که «پیغمبر بوسه بر دست کارگر می‌زد؟» مگر «خدا هم کارگر نبود؟» پس چه شد که سهم کارگران از سفره انقلاب، فقط سفره تهی است؟ چرا بعد از ۴۰ سال کارگران می‌بایست دست جمعی آتش بر خود کشند و خودسوزی کنند؟

امروز نه تنها حقوق ابتدایی کارگر را نمی‌پردازند، بلکه با اشکال مختلف به سرکوب وحشیانه آنها نیز می‌پردازند، تا زمینه ورود سرمایه‌های امپریالیستی و برنامه‌های ایران بر باد‌ده‌شان را، آماده کنند. اما کارگران آگاه «هفت تپه» علاوه بر ایستادگی در مقابل مسئولین و سرمایه‌داران داخلی، خط کشی روشنی با امپریالیست‌ها و برنامه‌هایشان دارند. هم در مقابل مزدوران و سرمایه‌داران داخلی ایستاده‌اند و هم دست رد بر سینه مزدوران نیروهای خارجی زده و می‌زنند.

تلاش برای فریب کارگران و به بیراهه‌بردن مبارزات و اعتراضات آنها و حُقنه‌کردن آنچه مطابق منافع طبقات حاکم و بالایی جامعه است، موضوع جدیدی نیست. همواره در تاریخ ایران و جهان وجود داشته است، ولی می‌بایست اقرار کرد که هرگز تا بدین حد سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و مطابق علوم روز نبوده است. نئولیبرال‌های داخلی براساس برنامه‌های کاملاً طرح‌ریزی شده بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی پیش می‌روند، تا یوغ بردگی را بر گردن مردم ایران به‌اندازند و در این راه برای درهم شکستن مقاوت و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران تنها به سرکوب بسنده نمی‌کنند و برای منحرف‌کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان نیز تلاش می‌کنند و در این راه انواع و اقسام رهبران قلابی و مسائل غیر اساسی را با تبلیغات و هیاهو مطرح می‌سازند، تا به اهداف ارتجاعی خود دست یابند. در ایران امروز تحت حاکمیت این نظام سراپا فاسد، مشکلات عدیده حل نا‌شده‌ای وجود دارد، که حل همه آن‌ها در گرو حل مسائل اساسی طبقه کارگر است.

ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و نظارت بر تولید و شکل مدیریت و سازماندهی کارخانه‌ها و شرکت‌ها یکی از خواسته‌های مهم و دمکراتیک کارگران است، که با تحقق آن می‌توان  به سایر مطالبات کارگری پاسخ داد.

اما کارفرمایان، با حمایت از دولت، تلاش‌های فراوانی کرده‌اند، تا از پیشروی کارگران ممانعت به عمل آورند. کارگران آگاه با ایستادگی برخواست‌های خود، «تلاش برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری، مخالفت با خصوصی‌سازی، دفاع از دیگر کارگران ایران و مخالفت با سیاست‌های نئولیبرالی، مخالفت با امپریالیست‌ها و صهیونیست‌ها و مزدوران‌شان و …» نشان داده‌اند که از هوش و ذکاوت طبقاتی و آگاهی سیاسی برای به دست گرفتن سرنوشت خود برخوردارند و برای تحقق مطالبات دمکراتیک حتا از جان خود نیز دریغ نمی‌ورزند و به درستی شعار می‌دهند که «کارگر می‌میرد ، ذلت نمی پذیرد!».

مسئولین سعی و تلاش کردند، تا در مقابل سندیکای واقعی کارگران، سندیکایی سازشکار، بدلی و وابسته به دولت و سرمایه‌داران را ایجاد کنند، که نقشه‌شان با هوشیاری و مبارزه متحد کارگران نقش بر آب شد. کارگران هفت تپه  با رزم و اراده واحد نشان میدهند که هرگز عقب نخواهند نشست و فریب این ریاکاران را نخواهند خورد. پیکار متحد کارگران «هفت تپه» برای دریافت حقوق معوقه و به رسمیت شناختن تشکل مستقل و نظارت بر کارخانه و محیط کاری ادامه خواهد داشت و از پای نخواهند نشست.

جبهه انقلابی طبقه کارگر و مردم را در مقابل اپوزیسیون ضدانقلابی و سرمایه‌داران داخلی و خارجی ایجاد کنیم!

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۶ شهریور ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email