دوشنبه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / محمد حبیبی به ١٠ سال زندان محکوم شد

محمد حبیبی به ١٠ سال زندان محکوم شد

اعلامیه حزب کار ایران (توفان) درمحکومیت حکم  زندان وشلاق

محمد حبیبی به ١٠ سال زندان محکوم شد

محمد حبیبی، از اعضای کانون صنفی معلمان، به ۱۰ سال و نیم زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب و گروه‌ها و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. محمد حبیبی روز اول مرداد ماه امسال در شعبه‌ی ٢۶ بی‌دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده است.

جمهوری اسلامی، که اینروزها در بحران اقتصادی و سیاسی دست و پا میزند و به بست کامل رسیده است، مذبوحانه می‌کوشد با توسل به چنین احکام سرکوبگرانه‌ای به مردم معترض به‌فهماند که همه چیز سرجایش است و کوچک‌ترین عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رژیم پوسیده و سرمایه داری جمهوری اسلامی که از سرکوب وارعاب پنج دهه رژیم پهلوی و ترور و شکنجه و اعدام نیاموخته است و همان سیاست را در ابعادی هنوز شنیع‌تر و وقیح‌تر ادامه می‌دهد، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد، که رژیم منفور پهلوی شد. رژیمی که پاسخ نان و آزادی را با زندان و شکنجه و اعدام دهد، محکوم به مرگ و نابودی است و جز این نیز نخواهد بود.

حزب ما این حکم سرکوب‌گرانه و ضدانسانی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این انسان شریف و همه زندانیان سیاسی دربند است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت !

حزب کارایران (توفان)
مرداد ١٣٩٧

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۶ شهریور ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email