سخن هفته

حرکات کور تروریستى و جنایتکارانه محکوم است. شنبه ٣١ شهریور. ١٣٩٧

در پی حمله تروریستی امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز، یعقوب، سخنگوی «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز»، که خود را مدافع حقوق اعراب ساکن خوزستان توصیف می‌کند، گفت: «مقاومت ملی الاحواز، که نهاد عام تر و شامل چند گروه است، مسئولیت را قبول می‌کند…. این عملیات جزیی از مقاومت مشروع ما است و هیچ شهروند عادی هدف قرار نگرفت».

سخنگوی گروه تجزیه طلب «الاحوازیه»، که از عربستان حمایت مالی و نظامی می‌شود، بیشرمانه کشتار غیرنظامیان را انکار می‌کند، اما مسئولیت کل این عملیات تروریستی و نفرت‌انگیز را تقبل کرده است. طبق اخبار منتشر شده، تعداد کشته‌شدگان تاکنون ٢٩ نَفَر و حدود ۶٠ نَفَر مجروح شده‌اند. این عملیات تروریستی شبیه به عملیات تروریستی است که توسط داعش در مجلس در دوسال گذشته صورت گرفت. آمریکا و متحدین منطقه‌ای‌اش سال‌هاست از جریانات تجزیه‌طلب و سازمان مجاهدین رجوی و تروریست‌های داعشی، علیه ایران حمایت می‌کنند و خواهان جنگ داخلی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی‌اند.

فشارهای اخیر امریکا و خروج آمریکا از برجام و ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز زمینه‌ساز این اقدامات تروریستی و مکمل آنند. شکی نیست هرگونه اقدام تروریستی برای ایجاد ترس و وحشت و بی‌ثباتی در ایران و مرزهای ایران بر ضد منافع عموم مردم ایران است و نمی تواند مورد تأیید نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی قرار گیرد. این اعمال تروریستی و ضدانسانی محکوم باید گردند. این اقدامات تروریستی شرایط سرکوب مبارزات کارگری و جنبش‌های مدنی را بیشتر فراهم می‌کند و آنها را به حاشیه می‌راند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی همواره از این اعمال جنایتکارانه نیز بهره جسته به تشدید سرکوب جنبش‌های اجتماعی ایران پرداخته است.

مردم ایران، به ویژه کارگران و زحمتکشان، فقط با مبارزه‌ای متشکل و توده‌ای و سازمان‌یافته می‌توانند به مبارزاتشان علیه ارتجاع سرمایه‌داری حاکم در پیوند علیه امپریالیسم و مزدورانش ادامه دهند و این تنها راه صحیح برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است. سوری، لیبی و عراقیزه‌شدن ایران برای مردم میهن ما بزرگ‌ترین مصیبت و فاجعه قرن است و باید هوشیارانه در مقابل آن ایستاد.

مرگ برامپریالیسم آمریکا و مزدوران تروریست‌اش!

زنده باد اتحاد و همبستگی خلق‌های ایران علیه ارتجاع و امپریالیسم!

برگرفته از صفحه فیسبوک حزب کار ایران (توفان)

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شمارخ ۱۴۷ مهر ۹۷

Print Friendly, PDF & Email