چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / صدور حکم بربرمنشانه برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک را قویا محکوم میکنیم

صدور حکم بربرمنشانه برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک را قویا محکوم میکنیم

مطابق خبرگزاری کمپ نیوز و اعلامیه‌های منتشره از سوی سندیکاهای کارگری، نظیر «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، پانزده تن از کارگران شرکت «هپکو اراک»، که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص‌بودن وضعیت شرکت، دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوانی، جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره، که به صورت گروهی صادر شده، به مدت ۵ سال تعلیق شده است. اسامی این افراد «مجید لطیفی»، «بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیرهوشنگ پورفرزانگان»، «مرتضی عزیزی»، «هادی فاضلی»، «ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاح‌پور»، «یاسرقلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» توسط «هرانا» احراز شده است. تمامی این افراد به اتهام «اخلال در نظم عمومی، از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند»

 چنین شیوه‌های ضدبشری و بی‌شرمانه‌ای، نه اولین بار است و نه آخرین آن خواهد بود. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که مُجری اوامر نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، با توسل به خشن‌ترین شیوه‌های ممکن، کارگران را سرکوب می‌کند و حامی بی‌چون و چرای کلان سرمایه‌داران و رانت‌خواران ایران است. چند سال پیش بود که شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزائی) بندر امام خمینی، چهار کارگر شریف «پتروشیمی رازی» را به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود. اینگونه اقدامات بربرمنشانه، که بیش از سه دهه در ایران ادامه دارد، در پی شکایت مدیر عامل شرکت‌ها، درقالب اتهام به «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر می‌شوند. گرسنگی‌دادن کارگران و خانواده‌های آنها و ایجاد رُعب و وحشت یکی از شیوه‌های شناخته‌شده رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی است، که به طور سیستماتیک اجرا می‌شوند. رژیم جمهوری اسلامی هر روز فعالین کارگری را به بند می‌کشد. گناه آنها تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، بهبود وضعیت معیشتی، اضافه دستمزد، امنیت شغلی و حقوق معوقه است. گناه آنها خم‌نشدن در مقابل فشار و تهدید رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است، که مردم در کوچه و خیابان از دزدی‌های میلیاردی سران فاسد آن سخن می‌گویند.

رژیم سرمایه‌داری اسلامی حاکم، که پاسخ نان و آزادی و امنیت شغلی را با شلاق می‌دهد، مذبوحانه می‌کوشد با نشان‌دادن مُشت آهنین، مانع گسترش اعتراضات کارگری گردد، تا به خیال خود تا ابد بر خر مراد سوار باشد و به غارت و چپاول ثروت جامعه ادامه دهد. غافل از اینکه رژیم جمهوری اسلامی، هر اندازه بیشتر سرکوب کند و به توهین و تحقیر کارگران، این ثروت‌آفرینان جامعه، به پردازد، به همان اندازه انقلاب آتی ایران خونین‌تر و قهرآمیزتر خواهد بود و رژیم ملایان سرنوشتی بهتراز سرنوشت رژیم خودفروخته و ضدکارگری پهلوی نخواهند داشت. کارگران ایران راهی جز اتحاد و تشکل و اتکاء به نیروی خویش و ایستادگی در مقابل بربریت نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ندارند.

حزب کار ایران (توفان) احکام ارتجاعی و ضدکارگری دستگاه قضایی و حبس و شلاق علیه ۱۵ تن از کارگران شرکت «هپکو اراک» را قویاً محکوم می‌کند و ایقان دارد که کارگران ایران با اتحاد و تشکل و مقاومت یکپارچه و با حمایت احزاب و سازمان‌های مترقی بین‌المللی پاسخ شایسته‌ای به اقدامات جنون‌آمیز رژیم سرمایه‌داری حاکم، که جان ملت را به لب رسانده است، خواهند داد. حزب کار ایران (توفان) تمام احزاب و سازمان‌های مارکسیستی-لنینیستی متشکل در کنفرانس بین‌المللی و همه اتحادیه‌های کارگری و تشکلات مترقی در سراسر جهان را به کارزار محکومیت و اعتراض به احکام ضد کارگری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همبستگی با کارگران ایران فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان) ۸ آبان ماه ۱۳۹۷

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۴۸ ابانماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email