برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه

بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه

حکومت مجبور شد عقب نشینی کند؛ پس دامنه جنبش، اعتراض اجتماعی را گسترش دهیم

کارگران فرانسه به سنت‌های پرجوش و خروش و انقلابی خود افتخار می‌کنند. گاردین از قول یک پیرمرد بازنشسته ۷۰ ساله، که به جنبش جلیقه زردها پیوسته، مینویسد:

«از ۱۷۸۹ ما فرانسوی‌ها انقلاب‌های زیادی داشته‌ایم؛ از شر شاه خلاص شدیم، اما هنوز می‌جنگیم چون ثروتمندان هنوز در قدرتند و نابرابری هنوز پابرجاست.»

طغیان مردم فرانسه بر علیه سیاست‌های نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی برحق است. پدیده «جلیقه زردها» به سرعت در حال گسترش به کشورهای دیگر است. بازداشت بیش از ۱۵۰۰ تن از معترضین خیابانی نشان از هراس حکومت امپریالیستی فرانسه از قدرت مردم، بویژه طبقه کارگر است. عقب‌نشینی ماکرون از اجرای افزایش مالیات بنزین و گازوئیل نشان از تمایل باطنی او نیست، بلکه ناشی از صف با شکوه کارگران و زحمتکشانی است که ارکان حکومت را به لرزه درآوردند. حق را باید با زور از حلقوم زورمندان سرمایه بیرون کشید.

ترجمه وتکثیر از حزب کارایران(توفان)

***

بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه
حکومت مجبور شد عقب نشینی کند: پس دامنه جنبش، اعتراض اجتماعی را گسترش دهیم

مکرون و شرکاء (‌ دولت ) مجبور شدند، تا در قبال اعتراض اجتماعی نیرومند جاری موسوم به «جلیقه زردها» عقب‌نشینی کنند و در مواردی، گرچه محدود، امتیازاتی بدهند.

رئیس جمهور متکبر، خادم ثروتمندان و کارفرمایان وزیرش را مأمور کرد تا به نحوی خشم عظیم اجتماعی را، خاصه در مناطق رها‌شده کشور، مهار کند. از روز سه‌شنبه (هفته گذشته)، تابوهای حکومت، مانند مالیات بردارائی، این سمبل سیاسی برای ثروتمندان، می تواند از جانب مکرونیست‌ها مورد « بحث قرار گیرد»، ولی به شرطی که جهت‌گیری‌های مهم نئولیبرال پابرجا بمانند.

فاصله گرفتن‌ها از مدیریت تحقیرآمیز رئیس جمهور و فراخوان‌های فریبنده افزایش می‌یابد. علامتی که بی‌ارتباط با تضعیف موقعیت انتخاباتی حکومت نیست. جنبش جلیقه زردها خود را در دوران بلند مدت بسیج سندیکائی نشان داد: بسیج علیه قانون الخمری، علیه قانون «کار، حذف کمک مسکن، تعطیل بیمارستانها… ».

امروز بسیج‌ها و اعتصابات در بنگاه‌های جداگانه حول افزایش دستمزد، ابتدا افزایش حداقل دستمزد تا ۱۸۰۰ یورو، پیش می‌روند.

نتایج اصلاحات برای دیپلم متوسطه، حذف پست‌های آموزشی در مدارس نظری و حرفه ای. اصلاحاتی که در حال انجامند، محرک بسیج محصلان در صدها مدارس می‌شوند، مطالباتی دارند که با چماق پاسخ می‌گیرند. ولی این پاسخ در اوضاع و احوال جاری کشور، می تواند بسیج بیشتر، حمایت گسترده‌تر در سایر بخش‌های مبارزه را به دنبال داشته باشد.

حکومت تضعیف شده، یک شکاف باز شده است. امتیازات داده شده، فقط نوعی لغو شش ماهه است، تدابیری که آتش بپا کرد: لغو افزایش مالیات‌ها بر روی مواد سوخت وسائل موتوری، ثابت ماندن نرخ برق تا ماه مه سال ۲۰۱۹. امتیازی که خیلی کم است و خیلی هم دیر آمد.

از ابتدای جنبش جلیقه زردها، مطالبات عدالت اجتماعی، تدابیر مشخص برای افزایش دستمزدهای محقر، بازنشستگی، بیمه‌های بیکاری؛ مطالباتی مثل مالیات بیشتر برای شرکت‌ها، برای دمکراسی بیشتر، اضافه شدند.

در پلاتفرم جلیقه زردها، کلی هم مطالبات در مورد جنبش کارگری و سندیکائی، انجمن‌های دفاع از منافع توده‌ها (برای مسکن اجتماعی، آموزش بچه‌ها و جوانان، دفاع بیمارستان‌ها و سیستم درمانی قابل دسترسی برای همه)، دفاع از خدمات عمومی.

این جنبش های مختلف در مقابل هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

حکومت با پیشنهاد، مذاکرات می‌کند، تا وقت بخرد و خود را از انزوا خارج نماید. این فرصت را به او ندهیم!

جنبش جلیقه زردها ادامه بسیج را فراخوان می‌دهد.

جنبش سندیکائی، خاصه فراخوان CGT، برای قرار، با اعتصابات و تظاهرات، در روز ۱۴ دسامبر آینده.

ابتکار در دست کارگران، اقشار توده‌ای، در سازمان‌های مبارز است.

مطالباتی برای وحدت میان جنبش‌های مختلف، مطالباتی که بیش همیشه در دستور کارند:

افزایش مزد حداقل ۱۸۰۰ یورو، بازنشسته‌ها و حداقلی‌های اجتماعی؛

قبول هزینه ایاب ذهاب از طرف کارفرما؛

مالیات بر محصول ۵\۵ ٪ درصد برای فراورده‌های لازم زندگی؛

برقراری مالیات بردارائی.

پاریس ۵ دسامبر ۲۰۱۸

حزب کمونیست کارگران فرانسه
www.pcof.net
pcof@pcof.net

***

 

منشورجلیقه زردها،  که خیابان‌های فرانسه را امروز تسخیر کرده‌اند:

راهکار برای خروج از بحران

الف: اقتصاد اشتغال

–          در قانون اساسی درج شود که دولت نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد از شهروندان مالیات بگیرد

–          .افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها

–          افزایش استخدام در بخش دولتی

–          برنامه‌ریزی برای ساخت ۵ میلیون مسکن اجتماعی

–           مقابله با انحصار‌گرایی بانک‌ها

–          لغو بهدهی ها

ب: سیاست

–          نوشتن یک قانون اساسی جدید

–          ممنونک ردن لابی‌ها وشبکه‌های نفوذ

–          خروج از اتحادیه اروپا

–          استرداد ۸۰ میلیارد یورو فرار مالیاتی که هر سال در بورس اتفاق می‌افتد

–          توقف فوری خصوصی‌سازی‌ها و پس‌گرفتن اموال عموم

–          حمع‌آوری دستگاه‌های خودکار جریمه بیهوده از جاده‌ها

–          حذف ایدئولوژی از نظام آموزش و پرورش

–          چهار برابرکردن بودجه اختصاصی برای تأمین عدالت اجتماعی

–          شکستن انحصار رسانه‌ای

–          تضمین آزادی شهروندان

ج: بهداشت و محیط‌زیست

–          وادار ساختن تولیدکنندگان به تأمین قطعات به مدت ده سال جهت مقابله با کهنگی تعمدی

–          ممنوع‌کردن تجاری‌سازی بطری‌های پلاستکی و سایر مواد بسته‌بندی آلاینده

–          مقابله با نفوذ فزاینده لابراتورهای دارویی

–          ممنوع کردن محصولات دستکاری شده ژنتیکی، کودهای سرطان‌آور و…

–          باز صنعتی‌سازی کشور به منظور کاهش واردات و آلودگی

د: ژئوپلتیک

–          خروج فوری از ناتو-

–          توقف غارت و مداخله سیاسی و نظامی در افریقا

–          جلوگیری از مهاجرت‌هایی که امکان پذیریش و ادغام آنها برای ما وجود ندارد

–          احترام به معاهده‌ها و حقوق بین‌الملل

 

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۵۰ دیماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email