شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

به مناسبت سالروز فرار شاه

روز ۲۶ دی، یکی از ایام افتخارآفرین مبارزات مردم ایران است

در ۲۶ دیماه سال ۱۳۵۷ محمدرضا شاه پهلوی به دنبال تظاهرات‌ میلیونی و مستمر مردم، فرار را برقرار ترجیح داد و ایران را ترک کرد. در آن روز تاریخی، در فرودگاه مهرآباد، چشمان بسیاری، که رفتن شاه را از کشور آغاز پایان خویش می‌دیدند، گریان شدند. فرار شاه از کشور را می‌توان نقطه عطفی در روند انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران قلمداد کرد. محمدرضا شاه مدتی کوتاه، قبل از خروج خود از کشور، پیام معروف‌اش را مبنی بر اینکه «صدای انقلاب‌تان را شنیدم» فرستاد، تا شاید گام‌های کوبنده انقلاب را از حرکت بازدارد. اما این حَربه نیز همانند دیگر اقدامات رژیم‌ شاهنشاهی دیگر اثری نداشت. پاسخ او «توبه گرگ،مرگ است” بود و بس.

فرارشاه از کشور با موافقت امپریالیسم آمریکا، و چه بسا با پیشنهاد وی بود. بی‌جهت نبود که آمریکا عامل خود، ژنرال هویزر را به ایران فرستاد تا در کوتاه مدت به رتق و فتق امور به‌پردازد، تا در صورت پیروزی انقلاب، که دیگر کسی را بر آن شک نبود، به منافع حیاتی‌اش ضربه‌ای وارد نیاید. پس از فرار شاه زمام امور کشور در کنار دولت مستعجل، به دست اُمرای ارتش افتاد. اسنادی که در سال‌های گذشته، تحت عناوین «اعترافات»، «خاطرات» و «گفتگوها» از زبان خود این آقایان به انتشار رسیده است، به وضوح نشان‌دهنده این است که سران رژیم و امرای ارتش تا چه حد در خیانت سقوط کرده و چه ید طولائی در وابستگی و وطن‌فروشی داشتند.

اگرچه فرار شاه از کشور و سقوط رژیم‌آش به پیروزی جمهوری دمکراتیک، آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد و بهروزی مردم ستمدیده ما منجر نگشت و اکنون بعد از چهل سال از وقوع انقلاب، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، فساد، دزدی، فحشاء، اعتیاد، سرکوب، اختناق سیاسی، کشتار بی‌رحمانه مردم و عدم امنیت اجتماعی در ایران بیداد می‌کند، علی‌رغم این، این روز، روز ۲۶ دی یکی از ایام افتخارآفرین و درخشان مبارزات مردم ماست و باید آنرا گرامیداشت. این تنها بقایای رژیم پهلوی و روشنفکران اخته، خودفروخته و خیانت‌کاراند که در سالگرد فرار شاه به عزا نشسته‌اند و آرزوی احیای رژیم فاسد سلطنتی را درسرمی‌پرورانند. ننگ‌شان باد!

سرنوشت رژیم منفور جمهوری اسلامی همان سرنوشت رژیم جنایت پیشه و اجنبی‌پرست پهلوی است، که با انقلاب عظیم مردمی به زباله‌دانی تاریخ پرتاب شد. رژیم نه با سازش و آشتی با امپریالیسم و نه با فریب و سرکوب مردم قادر به جلوگیری از فروپاشی این نظم چرک و خون خواهد بود. دور نخواهد بود که کارگران، زحمتکشان، روشنفکران، زنان و جوانان و همه آحاد مردم ایران زهر تلخ ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ را به رژیم سراپا خیانت و جنایت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به‌چکاند.

توفان سخن هفته ۲۶ دیماه

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۱ بهمن ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email