سه شنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / “طراحی سوخته “، طرحی سوخته و تبهکارانه

“طراحی سوخته “، طرحی سوخته و تبهکارانه

برنامه تبه‌کارانه و در عین حال احمقانه «طراح سوخته» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اعتراف‌گیری مُنزجرکننده از اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قُلیان به زیان رژیم و مایه رسوایی بیشتر دستگاه حاکمه گشته است. در این سناریوی نفرت‌انگیز، که از روحش سراسیمه‌گی و ترس و استیصال می‌تراود، هیچ تأثیری بر فعالین کارگری و فرودستان جامعه، که در میدان مبارزه برای نان، کار، حقوق معوقه و افزایش دستمزد می‌رزمند، ندارد .این سیاست ضد بشری و بزدلانه نشان از آن است که رژیم خود را در محاصره کارگران و همه زحمتکشان می‌بینید و به سیم آخر زده است. سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی، که جسورانه از حقوق کارگران هفت تپه به پاخاسته‌اند، دوباره توسط گرازهای اسلامی حامی سرمایه‌داران بازداشت شده‌اند.

بازداشت مجدد این دو انسان مبارز چیزی جز هراس از رشد مبارزات کارگران هفت تپه و سراسر ایران و تشدید فضای رعب و اختناق نیست. رژیمی که پاسخ نان و حقوق یک کارگر را با بازداشت و شکنجه و زندان دهد، رژیمی پایدار و با ثبات نیست و نخواهد بود، دیر یا زود توسط کارگران و زحمتکشان سرنگون و به گورستان تاریخ پرتاب خواهد شد. این گونه به‌گیروبه‌بندها امر تازه‌ای نیست و رژیم در خلال چهل سال حکومت منحوس خود، چنین عمل کرده و بقایش بدون توسل به سرکوب و سرنیزه امکان پذیر نبوده است. شک نیست سناریوی «طراح سوخته» یکی از احمقانه‌ترین و ناشیانه‌ترین طرح‌های اطلاعاتی رژیم در طول چهل سال حاکمیت منفور جمهوری اسلامی بوده است و چنین سیاستی نمی‌تواند وی را از مرگ و هلاکتی، که در انتظارش است، به‌رهاند.

برای آزادی سپیده قُلیان، اسماعیل بخشی و علی نجاتی به کوشیم و با جلب نیروهای مترقی و بسیج افکارعمومی صدای آنها باشیم .

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دست مردم ایران!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

حزب کار ایران (توفان)

۲ بهمن ۱۳۹۷

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۱ بهمن ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email