شنبه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / دخالت بی‌شرمانه و تروریستی آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را قویا محکوم میکنیم
رویترز

دخالت بی‌شرمانه و تروریستی آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را قویا محکوم میکنیم

دولت آمریکا ساله‌است که با حمایت‌های آشکار و پنهان مالی و معنوی خود از راست‌ترین و ارتجاعی‌ترین احزاب و مخالفین سیاسی در ونزوئلا تلاش کرده است رژیم مستقل، منتخب و قانونی مردم را سرنگونی سازد.

دولت آمریکا با توسل به رسانه‌های شستشوی مغزی افکار عمومی، نظام سیاسی حاکم بر ونزوئلا را که بیش از ١۵ همه‌پرسی دمکراتیک در آن صورت گرفته است و همه احزاب و سازمان‌های سیاسی از آزادی بیان و قلم برخوردارند و متأسفانه بیش از ۶٠ درصد از رسانه‌های تبلیغاتی آن در انحصار نیروهای برانداز و ضدملی قراردارد، نظامی ضد دمکراتیک، دیکتاتوری و مستبد به جهانیان معرفی می‌کند و به خورد مردم می‌دهد و با نقض تمام قوانین بین‌المللی حکم سرنگونی‌اش را هم صادر می‌کند .

آنچه امروز نیاز حیاتی ملت ونزوئلا، به ویژه کارگران و زحمتکشان است، نه گسترش خصوصی‌سازی‌ها، مماشات با نیروهای راست آمریکایی – امپریالیستی و توسل به همه‌پرسی‌های گل و گشاد سیاسی، بلکه بسیح عمومی مردم علیه نیروهای سرمایه‌داری، بویژه امپریالیستی و تعرض به سرمایه‌های آنها و ممنوعیت جریانات ضدملی و وابسته‌ای که از پنتاگون الهام می‌گیرند و از سیاست تجاوزکارانه و تروریستی دونالد ترامپ برای نجات کشور از بحران اقتصادی سیاسی استقبال می‌کنند!

عربده‌کشی وقیحانه شب گذشته رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر برسمیت شناختن یکی از نمایندگان نئولیبرال و برانداز پارلمان ونزوئلا، «خوان گوایدو» به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا اقدامی تروریستی و دخالت در امور داخلی کشوری است که رئیس جمهورش چندی پیش به صورت قانونی و دمکراتیک با ۶٨ درصد آرای مردم انتخاب شد و سیاست‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشاز زحمتکش کشور اتخاذ نمود و از حمایت آنها برخوردار است .

در بستر چنین شرایطی، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور منتخب و قانونی دولت ونزوئلا، به درستی روابط سیاسی خود با آمریکا را قطع نمود و اعلام کرد که آمریکایی‌ها ۷۲ ساعت وقت دارند، خاک ونزوئلا را فوراً ترک نمایند! وی گفت تنها مردم این کشور هستند که می‌توانند رئیس جمهور کشورشان را انتخاب کنند و نه هیچ دولت خارجی.

حزب کار ایران (توفان)، همانطور که بارها در مقالات تحلیلی خود دخالت‌های امپریالیستی در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرده است، اکنون نیز هرگونه اقدام نظامی و تحریم اقتصادی و مداخلات رذیلانه حقوق بشری و نئولیبرالی را به شدت محکوم و از حق حاکمیت ملی خلق ونزوئلا دفاع می‌کند و هرگونه تغییر و تحولی را وظیفه مردم آن کشور می‌داند.

زنده باد همبستگی با خلق ونزوئلا !

دست امپریالیسم آمریکا از ونزوئلاکوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)
۴ بهمن ١٣٩٧. برگرفته ازشبکه تلگرام توفان

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۱ بهمن ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email