شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / فرخنده باد نوروز! پیام نوروزی به مردم ایران

فرخنده باد نوروز! پیام نوروزی به مردم ایران

مردم شریف و تحت ستم ایران!

عید نوروز، این جشن ملی هزاران ساله باستانی که همراه با آغازیدن بهاراست، باری دیگر فرا می‌رسد.

امسال نیزوضعیت معیشتی شما مردم شریف و زحمتکش ایران وخیم‌تر از سال‌های پیش گشته، سفره‌ نوروزتان از برکت وجود منحوس رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که تار و پودش را فساد و دزدی و اختلاس و رانت‌خواری و چپاول دسترنج زحمتکشان و منابع طبیعی کشور فرا گرفته است، خالی‌تر از گذشته است و نوروزتان همانند هر روزتان شده است.

سالی که گذشت بازهم سال پیشروی در فقر وعمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی بود و این روند با توجه به سیاست‌های تبهکارانه و نئولیبرالی حسن روحانی ادامه خواهد داشت و چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط زندگی تهیدستان جامعه متصور نیست. گورخوابی، کلیه‌فروشی و تن‌فروشی و افزایش نرخ بیکاری و تورم و گرانی کمرشکن، سقوط ارز ملی و فقر و بینوایی همچنان رو به فزونی است و ناامنی معیشتی جامعه را به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست‌های نئولیبرالی همراه با سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت‌های خودسرانه و وحشیانه فعالین کارگری، معلمان و دانشجویان و زنان بویژه رهبران کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه که همه درخدمت کلان سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی است، کارد را به استخوان رسانده و نظام سرمایه‌داری مافیایی اسلامی که خود را در محاصره عموم مردم زحمتکش ایران می‌بیند، چاره‌ای جز توسل به تشدید سرکوب و ارعاب پیش روی خود ندارد.

مردم شریف و مبارز ایران

در آستانه عید نوروز امسال نیز چون سال گذشته شما مردم زجرکشیده ایران یا درغم از دست‌رفتگان سوگوارید یا در اثر ویران‌گری اقتصادی در فلاکت و بی‌خبری و انتظار به‌سرمی‌برید، نه از پیشرفت خبری هست و نه از آزادی و ترقی و تعالی نشانی. سالی که گذشت را باید، سال دزدی‌های کلان، سال حقوق‌های نجومی، سال برملاشدن بزرگ‌ترین اختلاس چهاردهه اخیر، اختلاس هفت میلیارد یورویی پتروشیمی و تشدید بحران اقتصادی و درعین حال رشد روزافزون اعتراضات کارگری نامید.

سالی که گذشت سال از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و تشدید فشارهای جنایت‌کارانه اقتصادی و گرسنگی‌دادن به مردم ایران و تلاش بی‌شرمانه او در دفاع از نیروهای وطن‌فروش و مزدوران تروریست برای تغییر رژیم بوده است. فشارهای غیرقانونی اقتصادی بر ایران به وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی اکثریت تهیدستان جامعه انجامیده و این یک اقدام هدفمند و کشتاری جمعی و ضدبشری محسوب می‌گردد. مسئولیت مستقیم فجایعی که در ایران بروز خواهد کرد، به گردن امپریالیست‌ها بوِیژه امپریالیسم جنایتکارآمریکا است.

مردم شریف و تحت ستم ایران!

شما که به درستی هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی و باندهای دزد و فاسد مافیائی حاکم نمی‌بینید، راهی جز تشدید پیکارصنفی – سیاسی متحد علیه مستبدان ضدکارگر و ضدبشر حاکم از یک سو واز سوی دیگرهوشیاری و مبارزه علیه توطئه و مداخلات امپریالیستی و نوکران استعمار پیش‌روی خود نخواهید داشت. راه نجات مردم ایران،کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران و همه توده تحت ستم، وحدت و تشکیلات است. تنها راه نجات قطعی مردم ایران راه برانداختن رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دست توانای خویش واستقرار حکومتی جمهوری و متکی به کارگران و زحمتکشان است.

این چهلمین نوروزی است که رژیم ریاکار و خیانت‌پیشه جمهوری اسلامی بر شما، مردم ایران تباه می‌گرداند. به امید سالی مملو از یگانگی و پیکاری سراسری و متحد علیه تاریک‌اندیشان حاکم. برایتان در سال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو می‌کنیم. به امید فرازآمدن نوروز مردم ایران! نوروزتان پیروز!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیست‌ها از ایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

اسفند ماه ۱۳۹۷

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email