یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / پیام نوروزی اسماعیل بخشی ، از زندان

پیام نوروزی اسماعیل بخشی ، از زندان

«راز زندگی در سعادت است

راز سعادت در شادی

راز شادی در سلامت است

پس شاد باشید و سلامت….

زندگی چیزی جز رنج نیست

معنای زیستن را در رنج می‌یابیم

پس بیائید در رنج‌ها، بر رنج‌ها به‌خندیم، سبزی‌ات پایدار هفت تپه، سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نه‌باشی، روز مرگ من است.

همکاران عزیزم، هفته تپه، سرزمین سبزم

طبیعت در فصلی می‌میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق‌ها، گل‌ها و سرسبزی‌ها قد می‌کشند بنگر که دگرگونی، تغییر و ساختن فردای بهتر سر فصل روشن سال است.

از پشت میله‌های زندان به طبقه کارگر، دانشجویان، دادفران و همه عدالت‌طلبان و برابری‌خواهان درود می‌فرستم، نوروز را شادباش می‌گویم. چه بگویم که واژه‌ها برای قدردانی از حمایت مردم عزیز، خواهران و برادرانم، بی وزن هستند.

به امید آزادی، برابری و عدالت

دوستدار مهرتان/اسماعیل بخشی، کارگر هفت تپه، از زندان مرکزی شهرستان اهواز

 

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email