شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / منشأ اسلام‌هراسی، تروریسم، نژادپرستی و فاشیسم، امپریالیسم است.

منشأ اسلام‌هراسی، تروریسم، نژادپرستی و فاشیسم، امپریالیسم است.

اعلامیه

در حاشیه کشتار بربرمنشانه در نیوزلند

منشأ اسلام‌هراسی، تروریسم، نژادپرستی و فاشیسم، امپریالیسم است.

در اثر حمله بربرمنشانه و تروریستی یک نئونازیست استرالیایی به دو مسجد در نیوزیلند ۴۹ تن جان باختند و ده‌ها نَفَر مجروح شدند. این تروریست نژاد‌پرست از کشتار مردم فیلم‌برداری و آن را در اینترنت منتشر کرده و پیش‌تَر نیز با انتشار بیانیه‌ای اهداف ضدبشری خود را تشریح کرده بود. آیا چنین عملیات تروریستی و کشتار بی‌رحمانه مسلمان‌ها برحسب تصادف رخ داده است یا ناشی از تبلیغات جنون‌آمیز «اسلام هراسی» و ادامه کشتار ممالک اسلامی مانند أفغانستان،عراق، لیبی، یمن، سوریه و فلسطین…است.

پس اگر منشأ «اسلام هراسی» و تروریسم، تروریسم دولتی امپریالیسم غرب است، آنوقت اشک تمساح این جانیان بین‌المللی در مورد این کشتارها را نباید جدی گرفت. امپریالیست‌های غربی و در رأس آن آمریکا، که جهان را در بحران و فقر و جنگ و کشتار و تاراندن میلیون‌ها نفر فروبرده‌اند، گویا برای حل این بحران چاره‌ای جز احیای فاشیسم هیتلری در لباسی نوین ندارند. دیروز در پس «یهودهراسی» و «کمونیسم هراسی» امروز در لباس مسلمان‌کُشی و «اسلام هراسی».

اقدام بربرمنشانه و کشتار بی‌رحمانه این نازیست استرالیایی هوادار آتش‌زدن مساجد و سوزاندن قرآن و تکثیر تصاویر کاریکاتورمحمد و کشتار مسلمانان، وجدان بسیاری از مردم مترقی نیوزلند و استرالیا و اروپا را بیدار خواهد کرد که تبلیغات نفرت مذهبی و ضد‌اسلامی چه عواقب خطرناکی دارد. صدای این گلوله‌ها و سلاخی بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع بسیاری را تکان داد، تا از خواب غفلت ناشی از شستشوی مغزی به‌درآیند. حزب ما بارها در رابطه با مبارزه علمی بر ضد مذهب، اعم از اسلام، یهودیت و یا مسیحیت تحلیل کرده است که واقعیت مذاهب بیانگر نادانی عمومی است. هرچه بشریت به آموزش و علم بیشتر دسترسی پیدا می‌کند، از دامنه نفوذ مذهب کاسته می‌شود. مذهب در زمینی رشد می‌کند که کود آن بی‌سوادی و عقب‌ماندگی است. مذهب دوای درد همه نادانستنی‌هاست، بذر مذهب در زمین جهل کاشته می‌شود و می‌روید و لذا تنها با این ارزیابی ریشه‌ای است که می‌توان راه مبارزه با مذهب به عنوان افیون توده‌ها را پیدا کرد.

در مبارزه با مذهب نمی‌توان به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار کرد از تعلقات مذهبی و اعتقادات دینی خویش دست بردارند. این اعتقادات ریشه چند هزار ساله در میان مردم دارند و زمینه‌های مادی برچیدن آنکه بدرجه آگاهی عمومی نیاز دارد، هنوز بطور کامل فراهم نشده است. این است که شمشیرکشیدن بر روی مذهب و از جمله مذهب اسلام دوای درد نیست و نظر کسی را نسبت به اسلام تغییر نمی‌دهد، برعکس منجر به آن می‌شود که مسلمانان و نه تنها مسلمانان حتی اتباع لامذهب این ممالک نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس کنند و در مقابل یورش دشمن مذهبی که در حقیقت انگیزه سیاسی را به یدک می‌کشد، جبهه گیری کرده به یورش متقابل دست زنند.

این نظریه حزب ما هنوز به قوت خود صادق است و ما بار دیگر شاهدیم که دست‌راستی‌ها، فاشیست‌ها، نژادپرستان در کنار ضد‌مسلمانان ایستاده‌اند، تا دست در دست هم حقوق آنها را به نام دموکراسی و آزادی پایمال کنند. مسئولیت جنایاتی که درنیوزلند انجام شده، مستقیما به گردن سیاست ضدخارجی، ضداسلامی و نژادپرستانه و سیاست تجاوزگرانه و اشغالگرانه امپریالیستی درعرصه جهانی است. مسئولیت آن به عهده امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع بورژوازی بومی همین ممالک است. برای نابودی تروریسم باید امپریالیسم را از بین برد.

زنده باد اتحاد و همبستگی خلق‌های جهان علیه امپریالیسم، تروریسم، فاشیسم و نازیسم!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

حزب کار ایران (توفان)

۲۵اسفند ۱۳۹۷

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email