یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در جبهه نبرد طبقاتی.پیکار کارگران و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران ادامه دارد

در جبهه نبرد طبقاتی.پیکار کارگران و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران ادامه دارد

(گلچینی از اعتصابات و اعترضات کارگران در اسفند ماه۱۳۹۷)

دشمنانمان می‌توانند همه گل‌ها را بچینند

ولی هرگز نخواهند توانست بر بهار چیره شوند

«پابلو نرودا»

کارگران و زحمتکشان در حالی سال ۱۳۹۷ را پشت سر ‌گذاشتند که سفره‌شان خالی‌تر از قبل شد و هیچگونه تلاشی از جانب رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی برای حل معضلات رو به رشد خود ندیدند، که هیچ، بلکه سرکوب کارگران و نمایندگان خود را شاهد بودند. در سال گذشته سرمایه‌داران و رژیم تمامی تلاش خود را برای سرکوب، فریب و به انحراف‌کشاندن مبارزات رو به رشد کارگری انجام دادند، تا بهشت خود را حفظ نمایند. اگرچه بحران، تورم، سقوط ارزش ریال، بیکاری، تحریم‌های امپریالیستی و … را زندگی شایسته، که حق طبیعی مردم رنج دیده ایران است، از دسترس زحمتکشان دور ساخته‌اند ولی نیروی پُرتلاش و خستگی‌ناپذیر کارگران و زحمتکشان، مبارزه را به جلو سوق میدهد و تشکل‌یابی و اتحاد تشکلات مستقل حرفه‌ای را به امری ضروری برای دست‌یافتن به مطالبات مشترک بدل میسازد. با کسب تجارب و اتحاد عمل سندیکاه‌های مستقل کارگری در یک سال اخیر، کارگران موفق شدند گام‌های بزرگی به جلو بردارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد در پیام نوروزی خود به درستی آورده است که «با توجه به اینکه ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری، تکیه بر نیروی جمعی کارگران و سازمان‌یابی اعتراضات کارگری راه برون رفت کارگران از وضعیت مشقت‌بار فعلی می‌باشد، سالی همراه با موفقیت و سعادت‌مندی را برای همکاران خود در شرکت واحد و عموم کارگران و مردم فرودست آرزو دارد».

کانون مدافعان کارگر در پیام نوروزی خود آورده است: «سالی که گذشت، پر از تجربیاتی گرانبها برای مبارزات کارگران و زحمتکشان و معلمان و تهیدستان شهری بود. گرچه نظام سرمایه‌داری با تحمل فقر و بی‌حقوقی، یورشی را بر سفره خالی مردم تدارک دیده و آن را به مورد اجراگذارده، اما کارگران و زحمتکشان با تقابل همه‌جانبه به اعتراضات و مبارزات سراسری مبادرت کردند. کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بیش از یک ماه خیابان‌ها را تسخیر کردند و به زندان و غل زنجیر نظام سرمایه‌داری لبخند زدند و آن را به سخره گرفتند، تا اتحاد و همبستگی طبقاتی را هر روز گسترده‌تر کنند.

برگ‌های تاریخ بیانگر آن هستند که نظام سرمایه‌داری، هر بار که فرصت یافته است، بر زندگی محرومان می‌تازند و تا آنجا که توانسته است بر سفره تهیدستان فشار می‌آورند و حداکثر بهره‌کشی را از نیروی کار می‌برند. اما، هر زمان که محرومان و به فقر کشیده‌شدگان اراده کرده‌ و صفوف خود را متشکل کرده‌اند، توانسته‌اند استثمارگران را به عقب به‌رانند و به بخشی از حقوق از دست رفته خود دست یابند. تجربه مبارزات گذشته بیانگر آن است که کارگران، زحمتکشان و تهیدستان همواره توانسته‌اند با ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌هایشان نظام استثمارگرانه را به عقب به‌رانند و زندگی بهتری را برای خود رقم زنند».

سرمایه‌داران هرگز به میل خود از منافع آزمندانه خود که از بهره‌کشی از کارگران و زحمتکشان به دست می‌آورند، نخواهند گذشت و کارگران نیز هرگز بدون مبارزه‌ متشکل و آگاهانه به زندگی شایسته و انسانی دست پیدا نخواهند کرد. هر مقدار بر مبارزه‌ای بر مبنای اتحاد همگانی و سراسری پای به‌فشاریم و هر مقدار بر آگاهی طبقاتی کارگران تأکید شود، باز هم کم است، زیرا کارگران با اتحاد، تشکل و آگاهی است که قدرتمندند و بدون آن ضعیف و ناتوان و محکوم به ادامه بردگی.

اسفند ماه ما شاهد تجمعات، اعتراضات، اعتصابات و … بودیم که به بخشی از مهمترین آن‌ها نگاهی می‌اندازیم:

Print Friendly, PDF & Email