شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / خجسته باد اول ماه مه

خجسته باد اول ماه مه

بیانیه حزب کار ایران (توفان)، به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه

خجسته باد اول ماه مه

اول ماه مه، روزجهانی کارگران، باردیگر فرا می‌رسد. این روز، نمایش همبستگی جهانی پرولتاریا و همه خلق‌های گیتی با یکدیگر است. «پرولتاریای جهان متحد شوید»، شعاری است که مارکسیسم برای رهائی بشریت ارائه داد، شعار مارکسیسم، که با تکامل لنینیسم در انطباق با دوران امپریالیسم وعهد آزادی خلق‌های دربند به صورت زیرین درآمد: «پرولتاریا و خلق‌های ستمدیده سراسر جهان متحد شوید». بدین رو اول ماه مه، روز اعتراض صدها میلیون زحمتکش از گرسنگی و بی‌نوائی و ستم‌دیدگی است. در این پیکار، دو جهان متضاد در برابر هم ایستاده‌اند: جهان سرمایه و جهان کار. جهان استثمار و بردگی و استعمار، جهان برادری و برابری و تساوی حقوق ملل؛ جهان جنگ و زورگویی و مداخلات وحشیانه امپریالیستی، فاشیسم و نژادپرستی؛ جهان نان، صلح، آزادی و همبستگی.

رفقای کارگر!

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که باز هم شاهد پیشروی دهشتناک در فقر و عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی هستیم و این روند اسفبار با توجه به سیاست‌های تبه‌کارانه و نئولیبرالی حسن روحانی و شرکاء ادامه خواهد داشت و چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه متصور نیست. گورخوابی، کلیه‌فروش، تن‌فروشی، افزایش نرخ بیکاری، تورم و گرانی کمرشکن، سقوط ارز ملی، فقر و بینوایی همچنان رو به فزونی است و ناامنی معیشتی جامعه را به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست‌های نئولیبرالی همراه با سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت‌های خودسرانه و وحشیانه فعالین کارگری، معلمان و دانشجویان و زنان، بویژه رهبران کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه همه درخدمت کلان سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی است و نظام سرمایه‌داری مافیایی اسلامی، که خود را در محاصره عموم مردم زحمتکش ایران می‌بیند، چاره‌ای جز توسل به تشدید سرکوب و ارعاب پیش روی خود نداشته و ندارد. آقازاده‌ها در ایران مشغول غارت‌اند و در فساد، اختلاس و دزدی‌های کلان فعالانه شرکت دارند. آنها با مردم ایران مانند قوای اشغالگر رفتار می‌کنند.

رفقای کارگر!

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر فرا می‌رسد که شما کارگران و زحمتکشان زجر کشیده ایران یا در غم از دست‌رفته‌گان فاجعه سیل سوگوارید یا در اثر از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و تشدید فشارهای جنایت‌کارانه اقتصادی، اختلاس، دزدی، فساد و … در شرایط غیر قابل تحملی به سرمی‌بَرید. فشارهای غیرقانونی اقتصادی بر ایران به وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی اکثریت تهیدستان جامعه انجامیده است و این یک اقدام هدفمند، کشتاری جمعی و ضدبشری محسوب می‌گردد. مسئولیت مستقیم فجایعی که در اثر تشدید تحریم‌های اقتصادی و فضای نظامی در ایران بروز خواهد کرد، به گردن امپریالیست‌ها به وِیژه امپریالیسم جنایتکار آمریکا است. چنین سیاست زورگویانه‌ای از سوی امپریالیسم امریکا به تقویت نیروهای سرکوب‌گر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی می‌انجامد و از همین‌روی باید در مقابل فشارهای امپریالیستی و ماجراجویانه دولت ایالات متحده امریکا ایستاد و پرچم مستقل پرولتاریا را علیه هرگونه مداخله خارجی و مزدوران بیگانه برافراشت.

رفقای کارگر!

حزب کار ایران (توفان) دستگیری‌های خودسرانه رهبران اتحادیه‌های کارگری، معلمان معترض، فعالین مدنی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالین کارگری و اجتماعی از زندان است.

حزب کار ایران (توفان) از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، که هرگز از پای ننشسته‌اند وعلیه خصوصی‌سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکیل سندیکای مستقل می‌رزمند، قاطعانه دفاع می‌نماید و به همه کارگران قهرمان ایران درود می‌فرستد.

رفقای کارگر!

چاره شما کارگران و همه زحمتکشان ایران وحدت و تشکیلات است. حضور نیرومند تشکیلات سیاسی و در شکل تکامل یافته و علمی آن، تشکیلات واحد حزب مارکسیستی – لنینیستی طبقه کارگر، همه چیزیم و بدون آن هیچ چیز. تنها با چنین سلاحی است که می‌توان هدفمند علیه رژیم سرمایه‌داری و ضد کارگر و تبهکار جمهوری اسلامی و بر علیه امپریالیسم و مزدوران ریز و درشت‌اش رزمید، قدرت سیاسی را به کف گرفت و آینده تابناک روشنی را با دستان پرتوان خود رقم زد.

برای رهائی از جنگ‌های خونین و غارت‌گرانه و نابودی سلاح‌های اتمی و کشتارجمعی، برای تحقق حقوق بشر واقعی و رهایی از استثمار، فقر، بیکاری و فلاکت اقتصادی، راهی به جزانقلاب سوسیالیستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگر موجود نیست و جزاین نیز نمی‌باشد.

درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست کارگران و زحمتکشان ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

حزب کار ایران (توفان)

اردیبهشت ماه

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email