شنبه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / به مناسبت دومین سالگرد درگذشت رفیق مهپاره آهنی

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت رفیق مهپاره آهنی

دو سال از درگذشت رفیق نازنین ما، «مهپاره آهنی»، این نماد مهربانی، پس از نبردی طولانی و دردناک بین مرگ و زندگی، می‌گذرد. وی روز پنجشنبه ۲۰ ژوئیه آگاهانه بدرود حیات گفت و جاودانه شد.

رفیق مهپاره آهنی، مه‌پاره‌ای از آهن بود، مه‌پاره‌ای از تبار کُرد که با همسر آذربایجانی‌اش از وحدت ایران و حقوق خلق‌های ایران حمایت می‌کرد. وی ضامن پیروزی را در وحدت طبقه کارگر و نه در تفرقه ملی آنها می‌دید. وی مرگ خود را با تدارکی آگاهانه برای بسیج عمومی مردم، برگزار کرد و ما می‌گوئیم که رفیق مهپاره تلاش تو سراپا موفقیت بود.

رفیق مهپاره، گوهری بود که راه رستگاری مردم ایران را برچیدن نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دست کارگران و زحمتکشان ایران و استقرار آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم می‌دید. وی در راستای چنین هدف و آرمان والایی بود که فعالانه در آکسیون‌ها و تجمعات اعتراضی بر علیه تبعیض و سرکوب و ظلم و ستم در ایران شرکت می‌کرد و از هیچ کوششی در افشای فجایع رژیم جمهوری اسلامی در ایران و ابراز همبستگی با کارگران و زحمتکشان و همه آحاد مردم ایران دریغ نمی‌کرد.

با الهام از آرزوی مهپاره، «صندوق بنیاد غیر انتفاعی مهپاره» تأسیس گردید و نخستین کمک مالی از طریق خانواده‌ای رسید که هدایای نقدی جشن تولد خویش را، مستقیماً به صندوق این بنیاد غیرانتفاعی ریخت، با این پیام بود کمک‌های مالی ارزشمندی به نفع خانواده‌های فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و اخیراً به خانواده‌های سیل‌زدگان ایران جمع‌آوری گردید. این راهی است که رفیق مهپاره به ما نشان داد، تا با یاد او و به نام «بنیاد مهپاره» با برگزاری هر مراسمی نه اگر همه، بلکه حتی بخشی از آن هدایای مالی را به نفع نیازمندان اجتماعی، تحت تعقیب‌بودگان سیاسی، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، مستقل از ایدئولوژی، اعتقادات دینی به عنوان ایرانی میهن‌دوست و علاقمند به مردمان وطن‌مان به مصرف برسانیم. با الهام از این پیام انسانی بود که حزب ما به مناسبت‌های مختلف تحت نام «بنیاد مهپاره» کمک مالی جمع‌آوری کرده و مستقیماً دراختیار هموطنان نیازمند قرار داده است. این کمک‌ها همچنان ادامه دارد.

ما در دومین سالگرد درگذشت رفیق مهپاره باری دیگر سوگند یاد می‌کنیم که شالوده بنیادی را که او برپاداشت به نام خودش و با الهام از روحیه انسانی و انترناسیونالیستی او حراست کنیم و از«بنیاد غیرانتفاعی مهپاره» که هنوز هم مردم به آن کمک مالی می‌کنند، منبعی سازیم که دست نیازمندان را بگیرد و سرمشقی برای همه زندگان باشد، تا از غیبت خود در آینده ستونی به‌سازند که بر تارک آن نوری به‌درخشد که برای همه درخشان باشد.

یاد و خاطره رفیق مهپاره جاودان و راهش پر رهرو باد!
حزب کار ایران (توفان)

۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۵۷ مرداد ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email