سه شنبه , ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / بیانیه پیرامون افزایش تنش آمریکا علیه ایران

بیانیه پیرامون افزایش تنش آمریکا علیه ایران

حزب کار ایران (توفان) وظیفه انقلابی خود می‌داند که افکار عمومی جهان را بر علیه هر گونه تجاوز احتمالی نظامی آمریکا به ایران و جنگ خانمان‌سوز دیگری در خاورمیانه بسیج کند. در این راستا، حزب بیانیه‌ای به احزاب برادر متشکل در کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست و همچنین تعداد کثیری از فعالین سیاسی و تشکلات ضدامپریالیستی و ضدتجاوز ارسال کرده است که ترجمه آنرا در زیر مشاهده می‌کنید .

Hands off Iran!

We, the Party of Labour of Iran (Toufan), strongly condemn the sanctions and aggressions against Iran and the Iranian people. We strongly condemn any foreign intervention into the internal affairs of Iran.

Another unjust and undeclared U.S. war in the Middle East Region will have a devastating consequence for the people of the region and for world peace………..

دست‌ها از ایران کوتاه باد!

حزب کار ایران ( توفان) تحریم و تجاوز بر علیه ایران و مردم آنرا شدیداً محکوم می‌کند. ما هر نوع دخالت خارجی در امور داخلی ایران را قویاً محکوم می‌کنیم. جنگ دیگری توسط آمریکا در خاورمیانه عواقب بسیار مخربی برای مردم منطقه و صلح جهانی خواهد داشت. تحریم و تجاوز به عراق، لیبی، یمن، افغانستان، و سوریه هم اکنون این کشورها را به ویرانی کشانده و شرایط بسیار وخیمی را برای مردم منطقه موجب شده است. امپریالیست‌های آمریکائی تلاش دارند که تمایل سلطه‌گرایانه خود را بر ایران تحمیل کنند. امپریالیست‌های آمریکائی و اروپائی به همراه متحدین خود، اسرائیل و عربستان سعودی در آرزوی تعیین سیاست خارجی ایران توسط خود به سرمی‌برند و می‌خواهند حق تعیین سرنوشت ایران را نقض کنند. آنها تلاش دارند که رژیم جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم در برابر دیکته قدرت‌های امپریالیستی به‌کشانند. دولت دونالد ترامپ بر این تلاش است که منافع سیاسی و اقتصادی انحصارات آمریکائی در منطقه خلیج فارس را حفظ کرده و توسعه دهد.

تبلیغاتی که توسط مقامات رسمی آمریکا و اروپا بر علیه ایران براه افتاده است، دروغ‌های ساختگی بیش نیستند. ایران مفاد توافقنامه اتمی وین (برجام) را نقض نه‌کرده است. ماشین تبلیغاتی امپریالیست‌ها حقایق را وارونه جلوه می‌دهند و جای فاعل و مفعول (ناقض و نقض شونده) را عوض می‌کنند. دولت آمریکا، تحریم‌های اقتصادی – مالی – بانکی – تجارتی بر علیه ایران را حذف نه‌کرد، به تعهدات خود در قبال توافقنامه اتمی عمل نه‌نمود، و بطور یکجانبه از برجام خارج شد. به دنبال نقض برجام توسط آمریکا، کشورهای اروپائی، که منافع خودشان را مد نظر دارند، تحت فشار تهدید‌های آمریکا شروع کردند به فرار از اجرای تعهدات خود در قبال برجام. هم اکنون بیش از یکسال است که آمریکا از توافقنامه وین خارج شده، دست به اجرای تحریم‌های جدیدی برعلیه ایران زده است. در این وضعیت، ایران حق دارد که با استناد به بندهای ۲۶، ۳۶ و ۳۷ توافقنامه اجرای تعهدات خود را بطور کلی و یا جزئی متوقف کند.

امپریالیست‌ها با تجاوز به کشورهای خاورمیانه و همسایگان‌اش، مردم منطقه را قربانی عملیات تروریستی خود کرده‌اند و مسسب تشنج و ناامنی در این کشورها شده‌اند. ده‌ها پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه منبع تهدید و تشنج در منطقه هستند. قدرت‌های امپریالیستی باید از منطقه بیرون روند، تا مردم صلح و امنیت خود را باز یابند.

در ایران، هرگونه تغییر و تحول سیاسی یک امر داخلی است. تنها ملت ایران، نه هیچ نیروی امپریالیستی، مجاز است که سرنوشت سیاسی ایران را تعیین کند.

 

نه به تحریم و نه به تجاوز نظامی امپریالیستی به ایران!

دست ها از ایران کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

مرداد ماه ۱۳۹۸

احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست:

 1. حزب کمونیست کارگران تونس
 2. حزب  کار ترکیه
 3. حزب کمونیست کارگران دانمارک
 4. حزب کمونیست کارگران فرانسه
 5. تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست کارگران آلمان
 6. پلاتفرم کمونیستی نروژ
 7. تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان
 8. حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا – پلاتفرم کمونیستی
 9. حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست – لنینیست)
 10. حزب کمونیست کار دومینیکن
 11. حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست – لنینیست)
 12. حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست – لنینیست)
 13. حزب کمونیست انقلابی ولتا (بورکینو فاسو)
 14. حزب کمونیست شیلی (عمل پرولتری)
 15. حزب کار ایران (توفان)
 16. حزب کمونیست اکوادور (مارکسیست – لنینیست)
 17. حزب کمونیست انقلابی برزیل
 18. حزب کمونیست ونزوئلا (مارکسیست – لنینیست)
 19. حزب کمونیست بنین
 20. حزب کمونیست آلبانی
 21. حزب کمونیست توگو
 22. جبهه کارگران پاکستان
 23. راه دمکراتیک مراکش
 24. حزب کمونیست انقلابی ساحل عاج
 25. حزب کمونیست پرو (مارکسیست – لنینیست)
 26. دمکراسی انقلابی هندوستان
 27. حزب کمونیست انقلابی بولیوی
 28. حزب کار آمریکا

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۵۷ مرداد ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email