سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

شاه و شیخ دو روی یک سکه!

رژیم های دیکتاتوری و مورد تنفر مردم چاره‌ای جز تحریف و سرکوب مبارزه مردم ندارند. محمدرضا شاه در ١٧ شهریور ۵۶ از عناصر «تروریست فلسطینی» و تعدادی «معلوم‌الحال آشوب‌طلب» نام برد و سیدعلی خامنه‌ای در آبان ٩٨ از «اشرار و توطئه خارجی سخن گفت»! اما همین شاه در پایان روز فرار از ایران، پذیرفت که صدای انقلاب مردم را شنید و حق با مردم است و اگر به او فرصت دهند، همه خواسته‌های انقلاب مردم را محقق خواهد کرد!

آنچه دیکتاتورها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بفهمند و بشنوند وجود تضادهای عینی جامعه است که از درون می‌جوشد، رشد می‌کند و سرانجام خارج از اراده اشخاص و احزاب مُنجر به انقلاب می‌شود! امروز پسر محمدرضا شاه، رضا پهلوی، که پدرش فرمان کشتار مردم را صادر می‌کرد، مدعی تاج و تخت است و تازه طلبکار هم هست که چرا مردم ایران اینقدر قدرنشناس بودند و موجب سرنگونی پدرش شدند. این مردک ولگرد خود را ناجی ملت ایران می‌پندارد و از طرفی از ممالک امپریالیستی می‌طلبد تا با مداخله «بشردوستانه» برای تغییر رژیم در ایران عمل کنند! سند زیر آن روی سکه رژیم تبهکار جمهوری اسلامی‌ است که با اعمال شنیع و ضدانسانی‌اش ضدانقلاب مغلوب را طلبکار کرده است:

۱۸ شهریور ۱۳۵۷: روزنامه اطلاعات، در توضیح کشتار تظاهرات‌کنندگان در جمعه سیاه تهران، اعلامیه شماره ۴ فرماندار نظامی تهران (ارتشبد غلامعلی اویسی) را منتشر کرده است. در این اعلامیه آمده:

 

«امروز صبح در میان تظاهرات‌کنندگان تعدادی معلوم‌الحال آشوب‌طلب که با توجه باعمال مرتکبه روشن است با پول و نقشه خارجی عمل کرده و از پشتیبانی بیگانگان برخوردار هستند با مواد آتش‌زا بنام کوکتل مولوتف مشعل‌های افروخته نارنجک و تیراندازی با سلاح‌های مختلف و کارد و چاقو در نواحی مختلف شهر با اغفال مأمورین مبادرت به تعرض به جان و مال مردم نموده و چندین محل را به آتش کشیده و با هجوم و تعرض به ماأمورین و سربازان تعدادی سرباز را با تیراندازی و کارد مجروح کرده از پای درآوردند و هر چند مامورین جهت متفرق‌کردن آنان اخطار نمودند، نه تنها اعتنایی نکردند، بلکه به تجری خود افزوده و بسوی مامورین حمله‌ور شدند در این موقع مامورین ناچاراً در جهت ماموریت و وظائف قانونی خود و به منظور برقراری نظم و امنیت مبادرت به تیراندازی نموده و مهاجمین را متفرق و تعدادی از آنها را دستگیر و تسلیم مقامات قانونی کردند».

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email