سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / تقدیم به گل‌های پَرپَرشده در تظاهرات آبانماه ۱۳۹۸

تقدیم به گل‌های پَرپَرشده در تظاهرات آبانماه ۱۳۹۸

«لاله‌های سرخ»

خنده برلب‌ها دگر خشکیده است

شور هستی از دلم برچیده است

در هوایِ سردِ این دوران تار

رِخوت پیری به جان تاریده است

من به غربت، سر به سودایِ وطن

اشک خونباری به چشم و دیده است

خونِ گرمِ عاشقانِ باغِ عشق

در رهِ آزادگی شوریده است

لاله‌های سرخِ زیبایِ بهار

در سیّه فصل خزان روییده است

دشتِ ما پُر گشته از انبوهِ گل

نَم‌نَم باران بر آن باریده است

باغبان با دستِ خون‌آلودِ خویش

غنچه‌ها را از گلستان چیده است

بیدار باش ای حافظِ گل‌های سرخ

این دل از رنگ و ریا ترسیده است

دزد دیروز در مجالِ فرصتی است

حول و حوش باغ گل خوابیده است

باز می‌بینم لاله‌یِ سرخی به خاک

در میان‌ِ خون خود غلطیده است

جان فدایِ این گل خوش بویِ باغ

کین چنین عطرش به جان پیچیده است

زنده شد بار دگر یعقوب لیث

مامِ میهن بر خودش بالیده است

ناشناس

۶ دسامبر ۲۰۱۹

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email