سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / برعلیه طرح بازنشستگی امتیازی مکرون
۲۰۱۹٫ REUTERS/Benoit Tessier

برعلیه طرح بازنشستگی امتیازی مکرون

پیکار ستاد سندیکائی فرانسه

برعلیه طرح بازنشستگی امتیازی مکرون

نیروهای سیاسی و افرادی که متن زیر را امضا کردند، با طرح بازنشستگی مکرون مخالف‌اند و از فراخوان سندیکائی برای بسیج، برگزاری تظاهرات در روز پنجم دسامبر و از اعتصاب ممتد تا شکست آن، پس‌گرفتن طرح مذکور، حمایت می‌کنند. با فراخوان سندیکاها، کارگران و کارمندان، از بخش خصوصی و عمومی، شرکت ملی راه آهن، مترو، اتوبوس‌رانی، آتش‌نشانی، معلمان، پرستاران، هنرمندان، نوازنده و خواننده و بالرین و غیره… شمار قابل توجهی از دانشجویان و دانش‌آموزان، در روز موعود، پنجم دسامبر (۲۰۱۹) دست از کار کشیدند، ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر، در شهرهای بزرگ و کوچک، زن و مرد، جوان و سالمند، حتی جلیقه زردها، دون‌پایه‌ها، شاغل و بیکار و بازنشسته به خیابان آمدند، در تظاهرات سراسری شرکت کردند.

مکرون طالب یک «دولت مقتدر قرن بیست و یکمی است، رهائی‌بخش، جهانی حامی شهروندان، نه براساس موقعیت اجتماعی و کاری که می‌کنند، بلکه به گونه‌ای عادلانه‌تر»!؟ گو اینکه با «رفرم‌اش»! بیش از یک میلیون نفر حقوق‌شان ضایع شده و مجبورند از جیب خود ۳،۸ میلیارد برای دولت صرفه‌جوئی نمایند. به زعم مکرون، موقعیت‌های اجتماعی از میان می‌روند؛ فرد می‌ماند در برابر سرنوشت خود.

فراخوان اعتصاب و تظاهرات برای ۱۷ دسامبر تداوم بسیج بر محور لزوم پس‌گرفتن طرح بازنشستگی «امتیازی» را تأیید می‌کند. مدتی است که کارگران و کارمندان پالایشگاه‌های نفتی، مراکز صنعتی شیمی و برخی شرکت‌های خصوصی در اعتصاب‌اند. سمپاتی و حمایت مردم از جنبش جاری و اعتصاب لوکوموتیورانان، کارکنان شرکت اتوبوس‌رانی، معلمان، پرستاران… بالاست، اما جنبش اعتصابی در بخش خصوصی محدود است. معذالک، دولت دست‌بردار نیست، نگران اشاعه جنبش نیرومند اعتصابی، تظاهرات و حمایت اکثریت مردم از آن، سعی می‌کند تا به یاری رفرمیست‌های آشکار و نهان اتحاد سندیکاها را درهم شکسته و جنبش را تجزیه نماید. ولی هنوز موفق نشده است. مهم اینکه ستاد سندیکائی شعار تداوم اعتصاب و بسیج و توافق جاری در سطح ملی و حرفه‌ای را حفظ و برای نهم ژانویه ۲۰۲۰ در دستور کار خود قرار داده است. پس باید به فکر روزهای دیگری باشیم، اقداماتی را در فاصله نوئل و سال نو، در شهرها و مناطق سازمان بدهیم. این راهکار حزب ما تا اطلاع ثانوی است.

ترجمه و تلخیص: نقل از La Forge، ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه، نوامبر و دسامبر

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email