چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / پیام حزب کار ایران (توفان) به نهمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست – لنینیست) – PCE (m-l)

پیام حزب کار ایران (توفان) به نهمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست – لنینیست) – PCE (m-l)

نمایندگان گرامی شرکت‌کننده در کنگره،

حزب کار ایران ( توفان) درودهای انقلابی خود را به نهمین کنگره حزب شما ارسال می‌دارد و برای کنگره در انجام وظائف آن برای برداشتن گام به سوی برپائی یک جنبش قدرتمند کمونیستی برای انقلاب پرولتری در اسپانیا موفقیت کامل آرزو دارد.

حزب کمونیست اسپانیا ( مارکسیست – لنینیست)، به عنوان پیشاهنگ طبقه کارگر اسپانیا، برعلیه حاکمیت سلطنتی بورژوازی، برعلیه سرکوب مردم کاتالانی و ملیت‌های دیگر، برای تعیین حق سرنوشت خویش و برعلیه نژادپرستی و عروج فاشیسم مبارزه می‌کند. حزب شما با سوسیال لیبرال‌های PSOE (حزب کارگران سوسیالیست- توفان)، با رفرمیسم و رویزیونیسم مرزبندی روشن دارد. حزب کمونیست اسپانیا ( مارکسیست – لنینیست) نیروهای چپ جامعه را برای اتحاد علیه سرکوب بورژوازی و برای حل مشکلات اجتماعی فراخوانده است. حزب شما مبارزه ملیت‌ها برای حقوق مشروع خود را با دیگر مطالبات طبقه کارگر اسپانیا به مثابه یک کل پیوند داده است. این مبارزات بسیار شکوه‌مندند، مبارزاتی که هر انقلابی و کمونیست به آن افتخار می‌کند.

رفقای گرامی،

حادشدن مداوم بحران‌های سیستم سرمایه‌داری، تجاوز به توده‌ها توسط امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و نماینده سیاسی آن دونالد ترامپ، تشدید تضاد بین کشورهای امپریالیستی، تجاوزات نظامی و جنگ‌های تعرضی، هر کدام‌شان لزوم تشکیل جبهه‌ای وسیع و مبارز توده‌ای برای دفاع از حقوق مردم سراسر جهان را نشان می‌دهد. فراخوان حزب شما به نیروهای مترقی برای مبارزه مشترک، به تشکیل چنین جبهه‌ای کمک می‌کند.

ما اطمینان داریم که کنگره حزب شما مسیر مبارزه طبقه کارگر، مبارزه جوانان، زنان و دیگر اقشار مردمی جامعه را برای انقلاب و سوسیالیسم ترسیم می‌کند.

زنده باد نهمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست – لنینیست)!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کار ایران (توفان)

دسامبر ۲۰۱۹

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email