سه شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / با ابراز تسلیت به جنبش کمونیستی ایران،

با ابراز تسلیت به جنبش کمونیستی ایران،

به رفقای هادی جفرودی

به دوستان صمیمی و

به خانواده محترمش!

 ضایعه درگذشت رفیق «هادی جفرودی»، یکی از بنیان‌گذاران و رهبران «سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان»، همرزم رفقا «قاسمی» و «فروتن» در مبارزه بی‌امان آنها علیه رویزیونیسم راست و «چپ» در جنبش کمونیستی جهانی و ایران و مبارزه در راه احیاء حزب طبقه کارگر در ایران، بعد از سال‌ها مبارزه و اسارت در زندانِ رژیم سرنگون‌شدۀ پهلوی، برای همه یاران و آشنایان وی گران بود. «هادی» ما را ترک گفت، ترک هر رفیقی به ویژه اگر نقش برجسته‌ای در مبارزه در آزادی و مقاومت در زندان ایفاء کرده باشد، سخت است، ولی میراثی که وی برای ما باقی می‌گذارد، نیروی ما را در پیمودن راه صعب آینده دو چندان می‌کند. رفیق «هادی» زمانی ما را ترک کرد، که ایران ما در زیر سلطه خودکامگان رنج می‌بَرد، بینوایان به خیابان‌ها سرازیر شده‌اند و طبقه کارگر هنوز برای تحقق حقوق حقه خود مبارزه می‌کند و امپریالیسم آمریکا با تحریم و تهدید به جنگ وطن ما – ایران – فضای زهرآگینی در منطقه ایجاد کرده است. وی که شاهد این شرایط بود، ما را در مبارزه برای رهائی مردم ایران به دست خود، از ستم داخلی و تهدید خارجی، با تکیه بر نیروی لایزال مردمی تشویق می‌کرد. وی در مکتب رفقا «قاسمی» و «فروتن» پرورش یافته بود. حزب ما، حزب کار ایران (توفان) که ادامه‌دهنده راه بزرگ «حزب کمونیست ایران»، «حزب توده ایران» در دوران نخست فعالیت انقلابی خود و «سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان» است، با تمام تلاش خود پرچمی را که این رفقا برافراشتند در اهتزاز نگه‌داشته و مانند گذشته به‌پیش‌می‌بَرد. امروز رفیق «هادی» در میان صفوف ما کمونیست‌ها نیست، ولی این صفوف هیچگاه از هادیان خلق خالی نمی‌ماند.

یادش گرامی و خاطره‌اش جاودانی باد

هیات مرکزی حزب کار ایران (توفان)

۲ ژانویه ۲۰۲۰

 

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۳نشریه الکترونیکی حزب کارایران بهمن ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email