دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / دخالت بی‌شرمانه و ریاکاری دونالد ترامپ رئیس جمهور بزرگ‌ترین تروریست دولتی جهان را محکوم می‌کنیم!

دخالت بی‌شرمانه و ریاکاری دونالد ترامپ رئیس جمهور بزرگ‌ترین تروریست دولتی جهان را محکوم می‌کنیم!

آیا می‌توان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را، که خود با فرمان صدور ترور قاسم سلیمانی و سایر همراهان او دمیدن در آتش جنگ و تهدید و تنش و حمله نظامی حتا به مراکز و میراث فرهنگی ایران را وقیحانه ابراز کرده است، از مسببان سقوط هواپیمای مسافربری دانست و آن را محکوم کَرد؟ آری، می توان و باید محکوم کَرد، زیرا اگر چنین ترور و تنشی آفریده نمی‌شد، امکان چنین سقوطی در حد صفر بود. چنین فاجعه‌ای بروز نمی‌کَرد.

این مردک فاشیست و ماجراجو اکنون از بازماندگان این حادثه و همه مردم ایران که داغدار این ماجرا هستند «نه تنها عذرخواهی نمی‌کند، بلکه آنها را دعوت به تظاهرات علیه رژیم می‌کند، تا با کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

آیا رژیم جمهوری اسلامی در مورد اصابت موشکی سقوط هواپیما بی‌تقصیر است؟ ابداً! خیر! باید این بی‌کفایتی و دروغ‌گویی و ریاکاری این دغلکاران را محکوم کَرد و خواهان محاکمه مسئولان لافزن و دروغ‌گوی جمهوری اسلامی در دادگاهی علنی شد تا در آن نقش تشنج‌آفرین امپریالیسم آمریکا نیز بطور شفاف افشا شود.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۳نشریه الکترونیکی حزب کارایران بهمن ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email