سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

بیانیه حزب کار ایران (توفان) درباره انتخابت دوره یازدهم نهاد قانون‌گزاری در ایران
انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

انتخابات دوره یازدهم نهاد قانون‌گزاری دست‌نشانده شورای اسلامی در پیش است. این انتخابات نیز براساس همان شرایطی صورت می‌گیرد که از بدو تسلط ارتجاع حاکم در ایران صورت گرفته است. یعنی بی‌احترامی به مردم و بی‌توجهی به اراده راسخ ملت ایران.
در ایران شرایط انجام یک انتخابات دموکراتیک وجود ندارد و به همین جهت شرکت در یک انتخابات فرمایشی و غیردموکراتیک، که نتایج آن از قبل معلوم است، تنها به مفهوم مشروعیت بخشیدن به نظام جابر و مافیائی کنونی است. در ایران فقط احزاب چاکرمنشِ خودی، که تعدادشان معلوم ومعدود است، و مورد تأیید دولت موازی یا دولت پشت‌پرده هستند، مجاز به شرکت در انتخابات هستند. در ایران اصل بورژوائی آزادی احزاب وجود ندارد، سانسور رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سایه شوم‌اش را بر سراسر ایران افکنده است. هیچ فردی مستقل از احزاب وابسته نمی‌تواند خود را به عنوان نامزد انتخاباتی به مردم معرفی کند و دارای شرایط و امکانات برابر با نامزدهای حکومتی باشد. عملکرد رژیم کنونی و رژیم شاه در مورد انتخابات یکسان است. در این مورد جمهوری سرمایه‌داری اسلامی نام وزارت کشور شاه را به «شورای نگهبان» و مرجع تشخیص مصلحت رژیم و با شیوه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان تغییر داده است. حکام کنونی ایران، تنها کسانی را مجاز به شرکت در انتخابات می‌دانند که از غربال منافع قشری آنها گذر کرده باشند و خود نیز بدانند که مهارشان در دست کسانی است که آنها را بدون توجه به اراده عمومی به نهاد قانون‌گزاری گسیل داشته‌اند، چنین نمایندگانی، که نه حمایت مردمی و نه مشروعیت و قدرت لازم را دارند، هرگز قادر نیستند از منافع ملی ایران و منافع موکلانشان دفاع کنند. شرکت آنها در نشست‌های مجلس تنها برای افزایش قدرت عددی ماشین‌رأی‌گیری است. آنها می‌دانند که در کشور قانون‌ستیز جمهوری سرمایه‌داری اسلامی، هرگز دارای مصونیت سیاسی نیستند و تار موی عمرشان، حتی به عنوان نماینده مجلس، به‌ چاقوی یک مزدور حکومتی بند است.
وقتی آقای قالیباف که کوس رسوائی، فساد و دزدی‌های وی را بر سر هر کوی و برزنی جار زده‌اند، توسط این نظارت استصوابی دارای «صلاحیت و مشروعیت» اعلام می‌شود، این امر توهین به خرد روشن مردم ایران و حاکی از آن است که تمامیت این مجلس فاقد صلاحیت و مشروعیت است. این روش حکومت، مفهوم نهاد قانون‌گزاری را از مضمون خویش تهی کرده است.

انتخابات امسال در شرایطی برگزار می‌شود که فرودستان جامعه در آبانماه ۱۳۹۸ در ده‌ها شهر ایران به صورت سراسری به خیابان‌ها ریختند و براساس آخرین آمار تأیید نشده ۱۵۰۰ کشته داده‌اند و خواهان تغییرات اساسی در حکومت هستند و حقوق دموکراتیک و بهبود شرایط زندگی خویش را مطالبه کرده‌اند. جواب این مردم با گلوله از زمین و هوا بوده است. دستگاه‌های سرکوب رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که چهار نعل برای تحقق سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستی به جلو می‌تازند، در مقابل طغیان مردم ایستادند و تهدید کردند که آنها را دستجمعی خواهند کشت. بگیر و به‌ بند هنوز ادامه دارد و «چشمان و گوشان» شاه خامنه‌ای در پی جاسوسی و شکار سایر مبارزان هستند. انتخابات فرمایشی دوره یازدهم مجلس باید بر این جنایات، که حتی آمار کشتگانش هنوز روشن نیست، پرده افکند. هیچکس در ایران پاسخ‌گوی این جنایات نسبت به مردم ایران نیست. پایه‌های اعتماد کم مردم به این رژیم مدت‌هاست که فروریخته و امروز این واقعیت نهفته به صورت مسالمت‌آمیز و یا قهری در هر لحظه و در هر گوشه، در آتیه با تداوم بیشتر بروز می‌کند.

انتخابات یازدهمین دوره قانون‌گزاری در ایران در زمانی صورت می‌گیرد که امپریالیسم آمریکا با پشتوانه صهیونیسم جهانی سردار قاسم سلیمانی یک مقام ارشد نظامی در ایران را در فرودگاه بین‌المللی بغداد، با مأموریت دیپلماتیک، در حالیکه مهمان رسمی دولت عراق بود، و برای رفع تشنج و تدارک مذاکره با دولت عربستان سعودی به عراق رفته بود را به‌صورت غیرقانونی، جنایت‌کارانه برای جلوگیری از صلح و آرامش در منطقه ترور رسمی کرد و آنرا رسماً اعلام می‌کند. این اقدام، که مورد تنفر عموم مردم جهان و ایران واقع شد، به¬اعتراض عمومی در جهان منجر گشت. این اقدام تروریستی – دولتی و بی‌سابقه، که نقض حق حاکمیت ملی ایران و ادامه نقض تمامیت ارضی ایران است، تنها مورد تأیید ایرانی‌های خودفروخته و وطن‌فروشی است که تفاوت میان ایران و جمهوری سرمایه‌داری اسلامی را نمی‌فهمند و یا نمی‌خواهند به‌فهمند و آرزوی آن را می‌کردند که امپریالیسم و صهیونیسم بدعتی به‌تراشد که فردا با استناد به آن بتواند به¬تجاوز رسمی علیه ایران اقدام نماید. مردم شرافتمند ایران با تظاهرات میلیونی نشان دادند که خواهان آن نیستند که سرنوشت کشورشان به¬دست ترامپ و نتانیاهو تعیین شود. آنها می‌خواهند بدون دخالت بی‌شرمانه اجنبی خودشان با این رژیم تبهکار و فاسد تعیین تکلیف نمایند. مردم ایران ستون پنجم آمریکا نیستند و نمی‌شوند و آن نوع سرنگونی را نمی‌طلبند که آنها و اپوزیسیون خودفروخته ایران از آن دفاع می‌کنند. حضور میلیونی مردم در این اعتراضاتِ افتخارآفرین و همانگونه که خود آنرا بر زبان آوردند و در پلاکات‌ها و پرچم‌های خود آنرا حمل و بیان می‌کردند، حمایت از رژیم نبود. همین امر بود که به امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه ضربه وارد آورد و محاسبات‌اش را برهم زد. شرکت عظیم مردم در این تظاهرات، مرز روشنی میان ایرانیانی کشید که خواهان ایرانی بدون این حاکمیت، غیرمذهبی، مستقل، آباد، آزاد، دموکراتیک و خلقی، ضدامپریالیست و ضدصهیونیست هستند و دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران را محکوم می‌کنند در مقابل‌اش یکپارچه ایستادگی خواهند کرد و ایرانیان خودفروخته و ذلیلی که خواهان تجاوز آمریکا به ایران و ترور مقامات قانونی و رسمی حاکم بر ایران هستند، تا این ترور کنونی به تروری به وسعت تجاوز به سرزمین ایران بدل شود؛ آنها کوچک‌ترین حقی برای ایران و ملت ایران قائل نیستند. مردم ایران دشمن این جبهه براندازی آمریکائی – صهیونیستی هستند که فعالانه از شرکت در نمایشات ضدجنگ مردم جهان برعلیه ایران طفره رفتند و با عربده‌کشی و اطلاعیه و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی مردم را فراخواندند در این مبارزات ضدجنگ و تجاوز و تحریم برضد ایران شرکت نکنند و شرکت در این اعتراضات را موذیانه حمایت از سرکوب‌های سپاه پاسداران جلوه دادند. تو گوئی نتانیاهو ترامپ سرکوب‌گر و تروریست نیستند. هم اکنون دو جبهه روشن در مقابل هم قرار دارند. جبهه انقلابی خلقی ایران که برضد ارتجاع داخلی و امپریالیسم و صهیونیسم بیرونی می‌رزمد و جبهه همدستان امپریالیسم و صهیونیسم که با پنهان کردن خویش پشت کوهی از فساد و تبهکاری جمهوری اسلامی در پی‌آنند هیولای دیگری در ایران بر سر کار آورند تا منافع امپریالیسم و صهیونیسم را تأمین کند.
آیت‌ﷲ خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، مردم را فراخواند با شور و شوق در انتخابات شرکت کنند و این شرکت را «مهم‌ترین عامل اقتدار ملت ایران» دانست.
او اظهار نگرانی کرد که با عدم شرکت پُرشور مردم در انتخابات «مبادا دشمن در این زمینه خواسته خود را محقق کند».
آقای خامنه‌ای یا هنوز نفهمیده و یا تجاهل می‌کند که شرکت میلیونی مردم در این تظاهرات که تودهنی محکمی به امپریالیسم، صهیونیسم و جبهه ایرانیان خودفروخته داخل و خارج بود، در حمایت از رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. به‌نظر نمی‌رسد که وی دچار توهم باشد. وی ولی می‌خواهد از نفرت ضد بیگانه مردم ایران ابزاری بسازد تا آنها را به صحنه بی‌جان و رنگ‌روباخته حاکمیت بکشاند. این سیاست عوام‌فریبانه رهبر، توهین به فهم و شرافت و غرور ملی مردم ماست. برعکس مردم ایران باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند و نشان دهند که اعتراض آنها به‌ تجاوز آمریکا به تحریم ایران و تحقیر غرور ملی هموطنان ما، ربطی به‌ حاکمان کنونی ندارد. آقای خامنه‌ای نتوانست و نخواست از این بخت مجددی که به پاس تروریسم آمریکا به وی داده شده بود، تا به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و از راه رفته حتی چند گامی به عقب برگردد و در نظام سرکوب خویش تجدیدنظری بکند، استفاده نماید؛ برعکس وی مجدداً درپی فریب و سرکوب مردم، تشدید و استمرار خفقان است که منافع ملی ایران را تهدید می‌کند.

با توجه به نکات برشمرده فوق، حزب کار ایران (توفان) انتخابات غیردموکراتیک و ضدمردمی دوره یازدهم را تحریم می‌کند و حاضر نیست مشروعیت نداشته‌ی این رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد. حزب ما توصیه می‌کند بار دیگر ملت ایران به-خامنه‌ای و حکام کنونی و دولت موازی نشان دهد که شرکت‌اش در تظاهرات میلیونی حمایت از رژیم نبوده و نیست و عدم شرکت‌اش در انتخابات اعلام محکومیت این رژیم است. این تحریم و محکومیت انتخابات باید فعالانه و همراه با تبلیغات وسیع صورت گیرد. باید از همه مردم خواست که در روز انتخابات در خانه‌های خود بمانند و بیرون نیایند. این اقدام دارای نتایج زیرین است:
– قدرت مردم نشان داده می‌شود.
– امکانات تبلیغاتی رژیم کاهش می‌یابد و مجبور می‌شود تقلبات را افزایش دهد که دست‌اش را بیشتر باز می‌کند.
– خیابان‌های خلوت روحیه مردم را تقویت می‌کند و موجب شرمساری کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت کرده‌اند.
– عدم حضور مردم در خیابان‌ها و عدم شرکت‌شان در رأی‌دهی، روحیه عُمال رژیم را درهم می‌شکند و از نظر حزب ما، این مبارزه یک مبارزه فعال در عرصه نبرد روانی به حساب می‌آید.

حزب ما هرگز به این رژیم مشروعیت نخواهد داد و در انتخابات رژیم شرکت نخواهد کرد. ما سرنگونی رژیم را وظیفه مردم ایران و نه جبهه امپریالیسم – صهیونیسم و ایرانیان خودفروخته متحد آنها می‌دانیم. حزب ما بر آن است که باید از این فرصت، که تا حدود زیادی به-پاکیزگی جنبش ضداستبدادی و ملی مردم میهن ما بدل شده است و خط تمایز میان دوستان و دشمنان مردم کشیده شده است، استفاده کرد و نهضتی ملی و دموکراتیک براساس منافع ملی کشورمان، برضد حاکمیت ضددموکرات کنونی ایجاد کرد و مردم را در آن متحد نمود تا از فروپاشی ایران و تقسیم کشورهای منطقه به لقمه‌های قابل بلع برای امپریالیسم و صهیونیسم جلوگیری شود.

انتخابات ضددمکراتیک و تقلبی را فعالانه تحریم کنیم!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت!
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)
بهمن ماه ۱۳۹۸
www.toufan.org

Print Friendly, PDF & Email