پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / اپوزیسیون وطن‌فروش از «ویروس کرونا » خطرناک‌تراست

اپوزیسیون وطن‌فروش از «ویروس کرونا » خطرناک‌تراست

روشن است که میان «ویروس کرونا» و تحریم ، تهدید و تعرض وجه مشترکی نیست. ولی آنگاه که پای مخالفت با ایران به میان می‌آید، می‌توان وجوه مشترکی یافت. اپوزیسیونی که از سیاست تهدید نظامی و تحریم اقتصادی دفاع می‌کند، اپوزیسیونی است که علی‌الاصول دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزد و هیچگاه هم نسوخته است. نگاهش به دلار‌هایی دوخته شده است که از سوی آمریکا و عربستان و اسرائیل به دامان آنان ریخته می‌شوند، تا بازار تبلیغات و تحریفات را گرم نگاه دارند.

چنین اپوزیسیونی از «ویروس کرونا» هم نمی‌گذرد. با پخش تبلیغات و اخبار جعلی و ساختگی کوشش می‌کند تا از آن وسیله‌ای برای مبارزه و افشای رژیم بهره گیرد. کافیست نگاهی به رسانه‌های وابسته بیندازید، تا وسعت این همه دروغ‌گویی و جعل خبر را دریابید. هیچ ایرانی از اینکه چنین ویروسی در کشورش تهدید جدی به حساب می‌آید، خوشحال نیست. کشور ما به دلیل تحریمات کمرشکن که بخش دارویی و پزشکی هم شامل می‌شود، از آن توان لازم برای پیش‌گیری و مبارزه با این ویروس برخوردار نیست. اگر کشوری مانند چین و کشورهای اروپایی با همه نوع امکانات پزشکی با مهار این ویروس با مشکلاتی روبرو هستند، می‌توانیم خوب تصور کنیم که کشوری مانند ایران، که در اثر تحریمات از بنیه دفاعی ضعیفی برخوردار است، با چه مشکلات بزرگ‌تری روبروست. اینکه رژیم ایران قادر به مدیریت بحران نیست، امریست واضح. در هر حادثه طبیعی که رخ داده است، بی لیاقتی و سوء مدیریت سران نظام ایران خود را بوضوح نشان داده است. در همه این موارد و در این میان توده عظیم زحمتکش کشورمان هستند که آسیب جدی به آنها وارد می‌آید.

باید جلوی این تبلیغات و جعلیات را گرفت. مبارزه با رژیم با دروغ و جعل خبر سامان نمی‌گیرد، چه بسا به مبارزات مردم نیز ضربه وارد می‌آورد و از حقانیت آن می‌کاهد. باید حقیقت را آنگونه که هست بیان کرد؛ مردم ایران باید در چنین اوضاع و احوالی هم خواهان پایان تحریمات امپریالیستی شوند و هم اینکه رژیم را تحت فشار مستمر قرار دهند تا هم شفاف و روشن با مردم سخن بگوید و هم اینکه دست جامعه پزشکی ایران را برای تحقیقات مستقل باز بگذارد و در امور کارشناسی آن دخالت و کارشکنی نکند. اپوزیسیونی که به هر وسیله‌ای از جمله به «ویروس کرون» توسل می‌جوید، تا با انتشارجعلیات و دروغ‌پراکنی‌های بی حد و مرز به اهداف شوم‌اش برسد، از خود این ویروس خطرناک‌تر است و باید به افشای بی‌امان آن دست زد.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email