دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / یک ترور فاشیستی نازیستی در آلمان
Bild: Aurelia Scherrer

یک ترور فاشیستی نازیستی در آلمان

در شهر «هانائو» Hanau در ایالت هسن، در آلمان فدرال حداقل ۱۰ خارجی را یک نازی به قتل رسانده است. در این شهر احزاب «دموکراتیک» آلمان نظیر دموکرات مسیحی‌ها برای کسب حداکثر آراء و جلب عقب‌مانده‌ترین اقشار اجتماعی، مرتب به خارجیان دشنام می‌دادند و حتی آقای «رولاند کوخ»، نخست وزیر قبلی این ایالت، بر ضد خارجی‌ها یک رفراندم برگذار کرد، تا با تراکم و افزایش نفرت در انتخابات پیروز شود. وی نماینده حزب سبزها آقای «طارق الوزیر» را به علت نام اسلامی و عربی‌اش مسخره می‌کرد و به وی دشنام می‌داد. این آن فضائی است که نازی‌ها در آن پرورده شده‌اند. تمام سازمان‌های امنیتی آلمان، پلیس و دستگاه قضائی در یک اتحاد نامقدس برای تقویت نازی‌ها همکاری مقدس می‌کردند و این اتحاد حداقل تا برکناری رئیس سازمان امنیت آلمان، آقای «هانس گئورگ ماسن»، مشاور حزب ضد خارجی آ.اف. د. تا چند ماه پیش ادامه داشت. حال می‌خواهند این تاریخچه را حذف کنند و این فرد را دیوانه جلوه دهند که گویا افکار فاشیستی و ضد خارجی‌اش محصول شیسوفرنی (روان‌پارگی) بوده و خود وی قربانی تئوری‌های توطئه است. زیرا تروریست‌های اصلی اکنون در مقامات بزرگ سیاسی و اقتصادی نشسته‌اند و دارند ترورهای بعدی را بر ضد مسلمانان برنامه‌ریزی می‌کنند.

باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در آلمان هر کس دچار دیوانگی و شیسوفرنی می شود می رود کمونیست‌ها و یا خارجیان را می‌کشد و نمی‌رود نازی‌ها را به‌کُشد. کشف این امر از پیداکردن علل توسعه «ویروس کرونا» مهم‌تر است. ویروس نازیسم بشریت را معیوب می‌کند. مغزها را ضدبشری می‌کند.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email