Getty Images

درس اخلاق!

. . . و من گواهی می‌دهم که اخلاق را خداوندان زر و زور آوردند!

گفتند: «دزدی مکن»، یعنی «تو» دزدی مکن، دزدی حقّ ویژه ماست!

گفتند: «قتل مکن»، یعنی «تو» حق نداری آدم بکشی، این تنها حق ماست!

از «تو» خواستند راست بگویی، زیرا دروغ‌گویی انحصار آنان بود!

جان کلام اینکه ما، دزدی نکردن را از دزدان، راست‌گویی را از دروغ‌گویان و پرهیز از آدم‌کشی را از قاتلان آموختیم!»

درجهان کنونی که تحت سلطه نظام گندیده سرمایه‌داری اداره می‌شود، خطابه فوق، کاملاً مصداق پیدا می‌کند! حوزه‌هایی از دروغ گفتن، دزدی، آدمکشی و ترور … اکیداً ممنوع، اما همین اعمال و همین کردار در حوزه‌های دیگر و در جهت حفظ و تحکیم سرمایه‌داری جنبه تقّدس پیدا‌ می‌کند!

برای نمونه نظری به خاورمیانه و مروری به وقایع دو دهه اخیر بیندازیم. آنهمه دروغ و ریاکاری در مورد عراق و «سلاح‌های کشتار جمعی آن» و متعاقب‌اش کشتار میلیونی انسانهای شریف و بی‌گناه در عراق، لیبی، افغانستان، فلسطین، سوریه و یمن حکایت ازهمین تفکرخداوندگاران زر و زور دارد! آنها آشکارا و گاهی پنهان به خود حق می‌دهند که در هر جای کره زمین و هر کسی را چه در افغانستان یا پاکستان و یا سوریه وعراق بخواهند می‌توانند ترور و یا حمله نظامی کنند ولی دیگران چنین حقی ندارند! ما و رژیم‌های هم‌پیمان ما حق داریم صدها بمب اتم داشته باشیم و با آن شهرهای ناکازاکی وهیروشیما ویا هر جای دیگر را بمباران اتمی بکنیم، اما دیگران حتی حق غنی‌سازی اورانیوم را ندارند. کشورهایی چون ایران و کره شمالی را تحت شدیدترین تحریم‌ها و تبلیغات رسانه‌ای قرارمی‌دهند تا مانع دست‌یابی آنان به غنی‌سازی اورانیوم و یا سلاح هسته‌ای شوند. در مقابل کلمه‌ای درباره تسلیحات اتمی اسراییل سخن نمی‌گویند!

طبق نوشته مندرج در «مجله دانش و مردم» «یکی از اهداف استفاده از بمب اتم دوم در ژاپن، برای آزمایش تفاوت تاثیرات بمب اتمی اورانیومی (هیروشیما) با بمب اتمی پلوتونیومی (ناکازاکی) بوده است». این گفته منطقی به نظرمی‌آید چون هدف امپریالیسم آمریکا تسلیم رژیم فاشیست ژاپن وهم‌پیمان هیتلرنبود! برای اینکه ژاپن قبل از حمله اتمی آمریکا، توسط ارتش سرخ شکست خورده و تسلیم شده بود. بعلاوه با بمباران اتمی این دو شهر ژاپن، میخواست که در مقابل قدرت ارتش سرخ، عرض اندامی کرده باشد! امپریالیسم آمریکا ابائی از کاربرد دوباره و چندباره این نوع سلاح‌های جهنمی در کشورهای دیگر ندارد. در سال ۲۰۰۳، جرج بوش از ناکافی‌بودن سیاست بازدارندگی در جنگ سرد سخن راند و خواستار اقدامات پیش‌دستانه علیه «دشمنان» بالقوه، نظیر ایران، کره شمالی، چین و روسیه گردید.

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران هم به مدت چهل سال همین «منطق» حاکمان زر و زور را در ایران اعمال می‌کند. «تو» نباید چیزی بدزدی، حتی اگر گرسنه و محتاج باشی. اگر«دزدی» کنی، حتی یک حلب روغن، دستت را قطع خواهیم کرد! دزدی‌های میلیاردی، حق ویژه ماست! اگر کسی را بکشی، بدان که قصاص و در انظارعموم و برای رُعب و وحشت به دار آویخته خواهی شد! قتل و ترور و کشتار در انحصار ماست، حتی اگر هزاران نفرباشند! خداوند دشمن دروغ‌گو است و دروغ‌گویی از گناهان کبیره به حساب می‌آید. اما ما حق ویژه از جانب پروردگار داریم که نه چهل سال، بلکه چهل هزار سال هم شده، دروغ بگوییم!

باتوجه به متن مختصر بالا، چنین برمی‌آید که مردم دلاور ایران بین دو قدرت مخّرب و ریاکار خارجی به نام امپریالیسم آمریکا و داخلی با نام بی سر و ته جمهوری اسلامی گرفتار آمده‌اند. برای رهایی از این همه بیداد، آنهم نه چهل سال، بلکه بیش از صد سال، تنها دلاوری و شجاعت شرط نیست، شرط اساسی و بنیادی برای به دست‌آوردن آزادی و رهایی از ظلمت و بی‌دادگری، آگاهی و بازهم آگاهی است. شناخت درست دوست از دشمن، مرد و نامرد، خادم و مزدور، مترقی و مرتجع، چنان قدرت مادّی بوجود خواهد آورد که با آن می‌توان کوه‌ها را جابجا کرد! فقر به تنهایی منجر به دگرگونی نخواه دشد، آگاهی از علل فقر است که انقلاب و تطوّر بوجود می‌آورد! تا زمانی که خلق به این درک و شناخت نرسد، همواره شکست خواهد خورد. نمونه آن مشروطیت، ملی کردن نفت و انقلاب بهمن ۵۷ بود!

باید بدانیم که سرمایه‌داری غرب، در رأس آنها آمریکا، محال است که خواهان آزادی، عدالت، استقلال و دموکراسی و حقوق بشر برای ایران و دیگرممالک باشند! باید بدانیم بدون تشکیلات و بدون سازماندهی در یک حزب و رهبری انقلابی محال است به آزادی برسیم. به عنوان نمونه می‌توان خیزش‌های سال ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ را مثال آورد که به آزادی ختم نشد.

« شب ما روز نگردد ز مَهِ باختری

تا چو خورشید به خاور نزنیم اختر سرخ»

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email