دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / پیام حزب کار ایران (توفان) به نهمین کنگره رفقای حزب کمونیست کارگران فرانسه

پیام حزب کار ایران (توفان) به نهمین کنگره رفقای حزب کمونیست کارگران فرانسه

رفقای عزیز!

خبر برگزاری کنگره ۹ حزب شما ما را بسیار خوشحال نمود. برگزاری کنگره یک حزب مارکسیستی – لنینیستی یک واقعه تاریخی است که بیان‌گر موفقیت حزب در پیش‌بُرد مبارزه طبقاتی و برافراشته نگه‌داشتن پرچم آن است. حزب کار ایران ( توفان) این موفقیت را به کمیته مرکزی، به تمامی اعضا و دوست‌داران حزب شما شادباش می‌گوید و به شرکت‌کنندگان در کنگره درود می‌فرستد.

 

رفقای گرامی !

در چند سال اخیر، همه تضادهای نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی تشدید شده‌اند. تضادهای بین کار و سرمایه، بین خلق و امپریالیسم، بین خود کشورهای امپریالیستی همگی رشد کرده‌اند و در بعضی کشورها و مناطق به تجاوز نظامی و اشغال و به رودروئی توده‌ها با حامیان این نظام سرکوب‌گر منجر شده است. در همین سال‌های اخیر، امپریالیسم فرانسه برای حفظ منافع استعماری خود چندبار به کشور «مالی» تجاوز نظامی کرده است و ارتش سرکوب‌گر فرانسه هنوز کشور «مالی» را در اشغال دارد. جنایات استعماری فرانسه در سرتاسر آفریقا برای نیروهای مترقی شناخته شده‌اند و امروز به شکل جنایات نواستعماری ادامه دارند. شرکت «سرکوزی» در نابودی کشور لیبی لکه ننگی است بر پیشانی امپریالیسم فرانسه که هیچ تفسیر و تعبیری آنرا پاک نخواهد کرد.

و این است داستان تمامی قدرت‌های امپریالیستی؛ از بزرگ‌ترین و وحشی‌ترین قدرت امپریالیستی، امریکا و جنایات‌اش در عراق، أفغانستان، لیبی، سوریه و ….. تا کشورهای امپریالیستی غیرعمده.

اما طرف دیگر داستان، مبارزه شکوه‌مند توده‌ای زنان و مردان و جوانان است که در مقابل تهاجم سرمایه به زندگی‌شان قد علم کرده‌اند. جبهه‌های مقاومت در کشورهای مختلف قادر شده‌اند که صدای اعتراض استثمارشدگان و ستمدیدگان را به درون کاخ‌های سلاطین و مقامات «عالرتبه» برسانند. بیش از یکسال است که طبقات و اقشار مردمی در فرانسه، زنان و مردان جوانان کارگر و دانشجویان و دانش‌آموزان، آموزگاران، پرستاران، بازنشستگان و نیروهای مترقی غیرفرانسوی بر علیه سیاست‌های سلطنتی «مکرون» متکبر و رئیس‌جمهور سرمایه‌داران، سیاست افزایش مالیات بر مواد سوختی و کاهش مالیات بر ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ، کاهش حقوق بازنشستگی از طریق امتیازدهی و کلاً ادامه سیاست‌های نئولیبرالی «سرکوزی» و «اولاند، در خیابان‌های فرانسه دست به اعتراض می‌زنند و چهره کریه دولت «ماکرون» و پلیس سرکوب‌گر آنرا به جهانیان نشان می‌دهند. مبارزه شکوه‌مند کارگران فرانسه در صف اول این جبهه، الهام‌بخش مبارزه کارگران سراسر جهان است. مبارزه انقلابی کارگران فرانسه دارای تاریخی طولانی است. پرولتاریای فرانسه نقش و تأثیر عمده در مبارزه طبفاتی در اروپا داشت و پرچم اولین دیکتاتوری پرولتاریا، کمون پاریس، را برافراشت. مبارزه عظیم پرولتاریای فرانسه برای حفاظت از کمون و درس‌آموزی از آن تجربه، به تکامل مارکسیسم کمک نمود. پرولتاریای جهان همواره از این سنت انقلابی الهام گرفته و از آن تجلیل کرده است.

 

رفقا!

حزب کمونیست کارگران فرانسه به عنوان بخش پیشاهنگ پرولتاریای فرانسه نیروی خود را در مبارزه بر علیه سیاست‌های نئولیبرالی بورژوازی فرانسه با نماینده سیاسی «امانوئل ماکرون»، بر علیه سرکوب و استثمار نواستعماری کشورهای افریقائی، برعلیه شرکت فرانسه در ناتو و جنگ‌های ویرانگر آن، برعلیه نژادپرستی و رشد فاشیسم، برای زندگی بهتر و صلح و آرامش، برای مردم فرانسه، برای عدالت اجتماعی و پایان‌دادن به استثمار صرف می‌کند. حزب شما با برگزاری جشن صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، سنت‌های انقلابی پرولتاریای جهانی را گرامی داشت و وفاداری به لنینیسم و خصیصه انترناسیونالیستی خود را بیان نمود. این مبارزات مورد تحسین کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی اروپا و جهان قرار گرفته‌اند. حزب ما به رفقای درگیر در این مبارزات درود می‌فرستد.

حزب کار ایران (توفان) اطمینان دارد که تصمیمات کنگره ۹ مسیر مبارزه برای تقویت و استحکام حزب، برای پیشروی حزب در مبارزه برای رهائی از استثمار طبقاتی را ترسیم خواهد کرد.

زنده باد کنگره ۹ حزب کمونیست کارگران فرانسه!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کار ایران (توفان)

ژانویه ۲۰۲۰

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email