سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / کمک‌های مالی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان، زلزله‌زدگان خوی و خانواده زندانیان سیاسی

کمک‌های مالی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان، زلزله‌زدگان خوی و خانواده زندانیان سیاسی

ایران:

رشید از ایران ۵۰۰ هزار تومان

مهرنا –الف ۵۰۰ هزار تومان

رضا – فرنوش ۱ میلیون تومان

آذر فاضل ۱ میلیون تومان

بابک پور سعادت ۱ میلیون تومان

نبی مفیدی ۵۰۰ هزار تومان

تورج توفانی ۵۰۰ هزار تومان

حسن مختاری ۱ میلیون تومان

حسن حسنی ۱ میلیون تومان

آلمان:

نوشین ۵۰ یورو

الف فریبرز ۱۰۰ یورو

مقدم قدرت ۱۰۰ یورو

الف رضا  ۱۰۰ یورو

مهرنوشنیکونژاد ۱۰۰ یورو

سوئد:

الف عباس ۱۰۰۰ کرون

مسعود کمره ای ۱۰۰۰ کرون

البرز نیکسرشت ۱۵۰۰ کرون

پروانه ۱۰۰۰ کرون

آمریکا وکاندا:

جلال صالح ۱۰۰ دلار

رضا شامکار ۱۰۰ دلار

فرانسه :

اصغر پهلوان کمک به زندانیان سیاسی ۱۰۰ یورو

بهرام رازی کمک به زندانیان سیاسی ۱۰۰ یورو

هلند:

بنیاد مهپاره ۳۰۰ یورو کمک به خانواده زندانیان سیاسی

فنلاند:

کمکبه سیل زدگان ۲۰۰ یورو

هلند

دوستدار مهپاره ۶۰ یورو

 

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email