پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در جبهه نبرد طبقاتی اخبار، گزارشات و اعتراضات کارگری اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

در جبهه نبرد طبقاتی اخبار، گزارشات و اعتراضات کارگری اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

آنچه را با کارگر سرمایه‌داری می‌‌کند

با کبوتر پنجه‌ی باز شکاری می‌‌کند

می‌برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه‌ دار

بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می‌ کند

فرخی یزدی

روز کارگر، روز معلم و روز پرستار را پشت سر گذاشتیم در حالی که رژیم حامی سرمایه‌داران به نیابت از طرف سرمایه‌داران نئولیبرال داخلی و بین‌المللی، علاوه بر زمینه‌سازی اقتصادی برای غارت بیشتر زحمتکشان ایران، به تلاش دو صد چندان بیشتر برای سرکوب، شکنجه و محبوس ساختن نمایندگان و فعالین صنفی و سیاسی طبقات فرو دست، دست یازید. در حالیکه کادر درمانی به مبارزه نابرابر با ویروس کشنده «کرونا» رفته است، سرمایه‌داران و مسئولان نظام مقدس! به بیکارسازی، کاهش قدرت خرید مردم، استثمار زحمتکشان بدون امکانات بهداشتی در محیط کار و سرکوب و محبوس‌ساختن کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان می‌پردازند. در حالیکه کارگران و دیگر زحمتکشان را به خاطر اعتراض به بی‌حقوقی و تلاش برای به دست‌آوردن حقوق طبیعی خود به صُلابَه می‌کشند، نمایش محاکمه بعضی از همان سرمایه‌داران و مسئولان ستمگر را به مرحله اجرا درمی‌آورند، بدون آنکه تصمیمی برای پایان‌بخشیدن به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده از طرف امپریالیست‌ها داشته باشند. نمایش محاکمه غارتگران در زمانی است که معترضان به همان غارتگران به سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی فرستاده می‌شوند. سندیکای کارگران هفت تپه و دیگر تشکلات کارگران، معلمان، بازنشستگان و روشنگران حامی طبقات فرودست به درستی به نقد این محاکمات نمایشی پرداختند و این خیمه‌شب‌بازی‌ها را افشاء کردند و می‌کنند. گارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دیگر زحمتکشان و روشنگران حامی آن‌ها هرگز نه فریب خواهند خورد و نه ترسی از جنایات سرمایه‌داران و دولت حامی‌شان به دل راه می‌دهند. مبارزه در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشت که در زیر به بخشی از آن نگاهی می‌اندازیم:

Print Friendly, PDF & Email