برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در جبهه نبرد طبقات اخبار و گزارشات اعتراضات کارگری مرداد ماه ۱۳۹۹

در جبهه نبرد طبقات اخبار و گزارشات اعتراضات کارگری مرداد ماه ۱۳۹۹

بازنشستگان

۶ مرداد

بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض نسبت به عدم پرداخت سنوات خدمت، مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد در خیابان هنگام تجمع کردند. این کارگران بازنشسته عموماً اسفند ماه ۹۸ بازنشسته شده‌اند، اما به هر یک از آنان ۵۰ تا ۶۰ درصد حق سنوات‌شان پرداخت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد از تمام کارگران شاغل و بازنشسته دعوت کرد که از خواسته‌های همدیگر پشتیبانی کنند زیرا وضعیت امروز بازنشستگان نتیجه بی‌تفاوتی آنان به حقوق بازنشستگان در زمان اشتغال‌شان می‌باشد.

۲۵ مرداد

در پی فراخوان قبلی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بجنورد، ابهر، کرمان، رشت، اهواز و ساری به منظور دست‌یابی به خواسته‌های خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی، به دلیل ناقص انجام‌شدن متناسب‌سازی و عدم احتساب بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و از کارافتادگان، در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

Print Friendly, PDF & Email