یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / برگی در تاریخ. بمناسبت مرگ یک ضدکمونیست و جاسوس آلمان نازی

برگی در تاریخ. بمناسبت مرگ یک ضدکمونیست و جاسوس آلمان نازی

هنوز محافلی از ترتسکیست‌ها هستند که با یاری حمایت‌های امپریالیستی و ضدکمونیستی، ترتسکی را رهبری بزرگ و خردمند و استالین را دیکتاتوری خون‌آشام، که با خشونت ترتسکی را از صحنه حذف کرد، مورد حملات رذیلانه قرار می‌دهند!

بیستم اوت هشتادمین سالگرد مرگ ترتسکی بود. ضدانقلاب جهانی مجدداً فرصتی یافت تا بار دیگر ضمن حمایت از ترتسکی به انقلاب اکتبر و معمار ساختمان سوسیالیسم و رهبر جنگ کبیر ضدفاشیستی و درهم کوبنده ارتش نازی، رفیق استالین، پارس کنند. در مورد ترتسکی، «شخصیت انقلابی» و نقش «بی‌همتای» او در انقلاب اکتبر گنده‌گویی و دروغ‌های فراوانی وجود دارد، قصد ما در این مختصر برشمردن این بنگاه‌های دروغ‌پراکنی و جعلیات امپریالیستی نیست. در زیر فقط گذرا به اصول و مبانی کمونیسم، که هر فرد بدون احترام به این موازین نمی‌تواند کمونیست باشد، اشاره می‌کنیم، تا شخصیت واقعی ترتسکی را برملا نمائیم. ترتسکی کمونیست نبود، ضد کمونیست بود، زیرا که:

 وی اعتقادی به امکان انقلاب سوسیالیستی در یک کشور نداشت.

– وی به حزب لنینی و یکپارچه، فاقد فراکسیون اعتقاد نداشت؛ مَنیّت خورده بورژوایی و لیبرالیسم تشکیلاتی در سرشت او بود.

– وی به استقلال ملی در عصرامپریالیسم اعتقاد نداشت و به انکار بورژوازی ملی در ممالک توسعه نیافته و وابسته و مستعمره می‌پرداخت و می‌گفت: «ما در عصر امپریالیسم زندگی می‌کنیم و امپریالیسم نه ملت بورژوازی علیه نظام کهن، بلکه پرولتاریا راعلیه ملت بورژوازی به عرصه مبارزه می‌کشاند». و لذا نقش بورژوازی ملی در این دوران پایان یافته است و محلی از اعراب ندارد و همه جناح‌های بورژوازی وابسته به امپریالیسم‌اند.

– وی اعتقاد به اصول و موازین حزبی، انضباط حزبی و دمکراسی درون حزبی نداشت، محفل باز بود، خاله زنک بود، روشنفکر پُرمدعا و دارای منش ایندویدوآلیستی لیبرالی و فاقد هرگونه منش کمونیستی بود.

– وی به رای اکثریت احترام نمی‌گذاشت. در انتخابات سال ١٩٢٧ در میان ٧٣٠٠٠٠ هزار از اعضای حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ٧٢۴،٠٠٠ نَفَر به استالین رأی دادند و تنها ۶٠٠٠ هزار نَفَر به ترتسکی. وقتی ترتسکی در اقلیت محض قرار گرفت، دست به توطئه و ترور و خرابکاری زد و با تشکیل گروه‌های مخفی و با جاسوسی و همکاری با امپریالیسم برای سرنگونی حکومت شوراها قدم برداشت. این سیاست خائنانه سرانجام موجب شکست و به اضمحلال کامل گروه او منجر شد.

در جنگ کبیر ضدفاشیستی برعلیه ارتش نازی هیچ سندی دال بر مبارزه هواداران ترتسکی علیه قوای فاشیسم نیست، اما اسناد فراوانی موجودند که مبارزه ترتسکیست‌ها علیه رهبر ارتش سرخ، رفیق استالین و تلاش برای شکست اتحاد شوروی را بازتاب می‌دهد.

حال ببینید که چرا رسانه‌های امپریالیستی نظیر بی بی سی فارسی و نظایر آن در هشتادمین سالگرد مرگ این عنصر پست و جاسوس آلمان نازی این همه برایش تبلغ می‌کنند و او را به عنوان یک فرشته رهایی در مقابل دیو استالین و «استالینیسم» قرار می‌دهند و به کمونیسم لجن می‌پاشند.

امروزه تمام دارودسته‌های ضدانقلابی هواداران ترتسکی با الهام از تفکرات ضدکمونیستی منشویکی «رشد نیروهای مولده و انقلاب جهانی» او به احزاب رفرمیستی سوسیال – دمکراسی پیوستند و رسماً به امپریالیسم و نظام گندیده سرمایه‌داری خدمت می‌کنند. آخر و عاقبت چنین اندیشه‌ای جز این نیست. کبوتر با کبوتر باز با باز!

مطالعه این اثر ارزنده را توصیه میکنیم.

http://www.toufan.org/oposisium%20troeteski%20dar%20ghozhashte%20va%20hal.pdf

اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

سخنرانی در نشست پلنوم مشترک کمیتهﻯ مرکزی کمینترن و کمیتهﻯ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (ب)

۲۳ اکتبر ۱۹۲۷

توفان الکترونیکی شماره۱۷۱ نشریه الکترونیکی حزب کارایران شهریورماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email