برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / خانم ناهید تقوی در بازداشت رژیم جمهوری اسلامی

خانم ناهید تقوی در بازداشت رژیم جمهوری اسلامی

خانم «ناهید تقوی» ۶۶ ساله با تابعیت دوگانه ایران و آلمان بعد از سفر به ایران در روز ۲۵ مهر ۱۳۹۹ به علل نامعلومی بازداشت گردید. دولت ایران از بیان دلایل بازداشت ایشان خودداری می‌کند و خانواده‌اش در نگرانی به‌سرمی‌برند. طبق قوانین ایران باید اتهام ظرف هشت هفته به صورت کتبی ارائه شود، اما وکیل آنها هنوز هیچ اطلاعاتی از مقام‌های ایرانی دریافت نکرده است.

خانم «ناهید تقوی» و همسر مرحوم ایشان از فعالان کنفدراسیون جهانی در کشور ایتالیا و آمریکا بودند و از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی دفاع کرده و حقوق بشر برضد استبداد محمدرضا شاهی مبارزه می‌کردند.

این ذوج صمیمانه، با اعتقاد و با پشتکار در روند انقلاب ایران شرکت داشته در حد توان خود برای پیروزی انقلاب ایران فعالیت نمودند. خانم «تقوی» یکی از مبارزان راه آزادی و استقلال ایران است و در زمان فعالیت‌اش در کنفدراسیون برای سرنگونی رژیم محمد رضا شاه  در تلاش بود. خانم «تقوی» به علت مبارزات خود در سال ۱۳۶۲ در ایران تحت پیگرد رژیم قرار گرفت و به آلمان آمد و در این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. حزب کار ایران (توفان) سکوت رژیم ایران را در مقابل این اقدام سرکوبگرانه محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی قانونی و منصفانه به وضعیت بازداشتی ایشان می‌باشد.

با توجه به اینکه دولت آلمان در مورد اتباع آلمانی و ایرانی و پیگرد آنها در ایران سکوت می‌کند، حزب ما خواهان آن است که این روش دولت آلمان تغییر کند و در مورد اتباع کشورش، که تابعیت دوگانه دارند، بدون استثناء مانند هر شهروند معمولی آلمانی احساس مسئولیت نماید و از دولت ایران تقاضای شفافیت در مورد وضعیت خانم «ناهید تقوی» را بنماید و کمک‌های کنسولی خویش را از ایشان دریغ نورزد.

حزب کار ایران (توفان)

ششم دی ماه ۱۳۹۹

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۴ نشریه الکترونیکی حزب کارایران (توفان) دیماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email