چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن ۱۳۹۹

متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن ۱۳۹۹

این بیانیه به شماره ۲۰۵۱۹۸ در دبیرخانه وزارتی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، جهت اطلاع و پاسخگویی وزیر ثبت شده است.

سه‌شنبه، هفتم بهمن‌ماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تهران و همینطور در شهرهای،کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه و چند شهر دیگر نسبت به سطح پایین مستمری‌ خود دست به تجمعات شکوه‌مندی زدند. شرکت‌کنندگان در این تجمعات شعارهایی از جمله «‌کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه» و «‌اندوختمون کجا رفت، به جیب زالو‌ها رفت» «فریاد فریاد از اینهمه بیداد»، «گرانی و تورم بلای جان مردم»، «وعده وعید کافیه،‌ سفره ما خالیه» سر دادند. این تجمعات با توجه به فضای امنیتی و بگیر و به بندهای سرکوبگرانه و محدودیت‌های کرونایی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. این مبارزه زمانی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد که علاوه بر ارتقاء سطح سازماندهی سراسری باعث تحرک و همبستگی و مورد حمایت سایر اقشار و طبقات فرودست، بویژه کارگران نیز قرار گیرد. رمز موفقیت مبارزه بازنشستگان، اتحاد و تشکل است. متن پایانی تجمع‌کنندگان را در زیر ملاحظه فرمائید:

***

ما بازنشستگان امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود را به شرح زیر بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

 

خواسته اصلی بازنشستگان :

– اصلاح متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس افزایش نسبت همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری از محل تتمه ۳۳ هزار میلیارد تومان و اضافه‌کردن بر پایه حقوق مستمری در حکم بازنشستگان

– دائمی نمودن قانون متناسب‌سازی در احکام و فیش حقوقی بازنشستگان

۱- براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هر یک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ مکلف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان همتراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون تومان رسیده است، از ابتدای سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

۲- سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی مسئول تأمین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی‌شدن این ماده قانونی هستیم.

۳- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس افزایش هزینه زندگی و همانند بازنشستگان کشوری و لشکری می‌نماید، می‌باشیم.

۴- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تأمین اجتماعی و لغو ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین هستیم.

۵- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین کارگری به میزان ۲ ماه مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

۶- سازمان تأمین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از اینگونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

۷- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به وضعیت از کارافتادگان و مستمری‌بگیرانی که در شرایط سخت مالی به‌سرمی‌برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند، رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

۸-  با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش مستمری مشاغل سخت و زیان‌آور بابت ۴ درصد پرداختی، انجام می‌شود، اما اینکار صورت نگرفته و می‌بایست که بابت مشاغل سخت و زیان‌آور این افزایش صورت بگیرد.

۹- ما خواهان‌ اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

در پایان بر دو نکته می‌خواهیم تأکید کنیم :

یکم: هر گونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرقانونی از جانب برخی مسئولین و یا مجریان صدا و سیما در مورد حقوق بازنشستگان را محکوم کرده و از آنها می‌خواهیم در بیان مطالب دقت‌نظر لازم را مبذول کنند.

دوم: در صورتی که به خواسته‌های فوق ترتیب اثر داده نشود، حق تجمع و اعتراض مجدد برای بازنشستگان و مستمری بگیران محفوظ است.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۵ نشریه الکترونیکی حزب کارایران بهمن ماه ۱۳۹۹
Print Friendly, PDF & Email