چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / همبستگی سراسری با مطالبات کارگران هفت تپه و خنثی‌کردن توطئه‌های مستمر رژیم اسلامی و کارفرمایان علیه کارگران پیشرو

همبستگی سراسری با مطالبات کارگران هفت تپه و خنثی‌کردن توطئه‌های مستمر رژیم اسلامی و کارفرمایان علیه کارگران پیشرو

«در رابطه با احضار کارگران به بی‌دادگاه جهموری اسلامی و پرونده‌سازی قضایی علیه آنها»

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ در خارج از کشور اطلاعیه‌ای در مورد احضار ۲۸ نفر ازکارگران هفت تپه به بی‌دادگاه جمهوری اسلامی در دیماه انتشار داده و پرونده‌سازی و توطئه علیه کارگران پیشرو را محکوم کردند. در زیر این اطلاعیه همبستگی با کارگران از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:

***

«طبق خبر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در پی شکایت امید اسد بیگی، کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه، در تاریخ ۲۳ دیماه تعداد ۲۸ نفر از کارگران هفت تپه به بیدادگاه احضار شده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه احضار کارگران پیشرو و پرونده‌سازی قضایی علیه آنها را محکوم کرده است.

ضروری است ما با اتحاد و همبستگی سراسری، ضمن دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه این توطئه رژیم اسلامی و کارفرمای هفت تپه را نیز نقش بر آب کنیم. مطالبات کارگران هفت تپه و منجمله لغو خصوصی‌سازی، که در مبارزات و اعتصابات آنها به اشکال مختلف بیان شده است، خواست اکثریت جامعه، یعنی کارگران و معلمان و بازنشستگان و پرستاران و دانشجویان و بیکارشده‌گانی است که با عملکرد حاکمیت اسلامی سرمایه‌داران و سیاست‌های خصوصی‌سازی و رانت‌خواری و اختلاس، سطح معیشت آنها به درجات مختلف زیر خط فقر و تا حد فلاکت اجتماعی کشانیده شده است.

اتحاد و همبستگی کارگران هفت تپه و اعتصاب ۷۱ روزه آنها، که مورد پشتیبانی اکثریت جامعه قرار گرفت، توانست بسیاری از توطئه‌های رژیم و کارفرمایان را که به اشکال مختلف به تفرقه در میان کارگران دست زدند، خنثی کند. سرکوب و ضرب و شتم کارگران توسط نیروهای انتظامی، دستگیری و زندان و شکنجه کارگران، شوراهای اسلامی و همکاری عناصر ضد کارگری امثال رضا رخشان و فریدون نیکو فرد با کارفرمایان اسد بیگی و رستمی، گسیل دانشجویان بسیجی تحت نام «عدالت‌خواه» و «محور مقاومتی‌ها» در میان کارگران هفت تپه و غیره مانع ازآن نشد که پروند ه اختلاس اسد بیگی و رستمی گشوده نشود.

کارگران هفت تپه سالیان طولانی است که با صدای رسا اعلام کرده‌اند «کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه»، چه زمانی که شرکت از طریق دولت مدیریت می‌شد و چه از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده است. زمانی که هر گونه ایجاد تشکل توسط رژیم سرکوب می‌شود، کارگران هفت تپه با اتحاد و مبارزه مستمر خود سندیکای خود را ایجاد کردند و با اتکا به آن مبارزه خود را تا امروز به پیش برده‌اند. اکنون که بعد از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، در نهایت رأی به نفع اسد بیگی صادر شد و خلع ید وی از هفت تپه صادر نشده است، روند اوضاع وارد مراحل دیگری شده است. از طرفی مطالبات اصلی کارگران بر زمین مانده است و از سوی دیگر و همزمان فشار بر مبارزه و مطالبه کارگران از طریق شکایت قانونی اسد بیگی و احضار و پرونده‌سازی برای کارگران پیشرو صورت می‌گیرد و در عین حال جناح‌های سرمایه‌داری از طریق دانشجویان باصطلاح «عدالت‌خواه» و «محور مقاومتی‌ها» در تلاش هستند تا ابتکار عمل مستقل و طبقاتی کارگران را از دست آنها بگیرند. دشمنان طبقاتی کارگران و اکثریت جامعه خوب تشخیص داده‌اند که شیشه عمر حاکمیت سرمایه‌داری در ایران با اتحاد و همبستگی طبقاتی خواهد شکست.

ما خود را جزیی از این مبارزه می‌دانیم و برای خنثی‌کردن توطئه جدید رژیم و کارفرما در احضار کارگران هفت تپه به بیدادگاه و تشکیل پرونده قضایی برای آنها در کنار سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر تشکل‌های اجتماعی هستیم و از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد».

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۵ نشریه الکترونیکی حزب کارایران بهمن ماه ۱۳۹۹
Print Friendly, PDF & Email