جمعه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / خجسته باد اول ماه مه، روز نمایش اتحاد کارگران سراسر جهان

خجسته باد اول ماه مه، روز نمایش اتحاد کارگران سراسر جهان

گر تو دو روزی ندهی تن به کار/یکسره نابود شود روزگار

طبقه کارگر بیش از صد و سی سال است که در سراسر جهان، اول ماه مه، این روز تاریخی را گرامی می‌دارد. تظاهرات کارگران شیکاگو در اول ماه مه سال ۱۸۸۶ توسط پلیس سرمایه به خاک و خون کشیده شده ولی خاطره‌ نبرد این کارگران محو نگشت و اول ماه مه به جلوه‌ای از همبستگی بین‌المللی پرولتاریا در سراسر جهان بدل گردید. در این مدت سرمایه‌داری جهانی کوشش بسیار کرد تا این روز را از میان بردارد، زیرا هراس سرمایه‌داری از اتحاد و همبستگی و تشکل پرولتاریاست. آنجا که این دسیسه با مقاومت کارگران روبرو شد، بر این روز، «روز کار» نام نهاد و با این عمل وحشت خود را از نام کارگر عیان ساخت.

در اول ماه مه کارگران همه کشورها سوای رنگ، ملیت و مذهب برای رسیدن به زندگی آگاهانه خویش در پیکار علیه بیکاری، گرسنگی، استثمار و بینوائی این روز را گرامی می‌دارند و در این روز جهانی دو اردوی متضاد در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. اردوی سرمایه و اردوی کار، اردوی استثمار و بردگی، اردوی برابری و برادری. خواست همه کارگران جهان محو و نابودی نظم استثماری و بنا نهادن نظمی فارغ از جنگ و فاشیسم و نژاد پرستی، نظمی بَری از فقر، بیکاری، فحشا، دزدی،غارت، دروغ‌گویی، ریاکاری و همه آن مظاهر نظام گندیده سرمایه‌داری است.

اکنون در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که کارگران پس از گذشت چهل و دو سال از انقلاب مردمی بهمن همچنان از هرگونه فعالیت صنفی کارگری ممنوع هستند. رژیم مکار و ضد کارگری سرمایه‌داری با ممنوعیت اتحادیه‌های مستقل کارگری راه را برای اجرای سیاست‌های ارتجاعی نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هموار کرده تا دکترین شوک درمانی «تعدیل اقتصادی» بدون مواجهه با هیچ مقاومتی متحقق گردد. اما کارگران ایران تسلیم این فضای رعب، سرکوب، شلاق و اختناق نشده و با اعتراض و اعتصاب در مقابل رژیم صف‌آرایی کرده‌اند. اعتصابات کارگری در صدها کارخانه و کارگاه کوچک و بزرگ و همین طور اعتصاب و اعتراض کارمندان، معلمان، پرستاران، و بازنشستگان … به شدت افزایش یافته و خاموش نشده‌اند.

امروز در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رویم که شورای اسلامی عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین کرد. مبلغ تعیین‌شده به اضافه دیگر بخش‌های دستمزد شامل حق مسکن و حق اولاد و حق بُن، که مجزا پرداخت می‌شود (تا کارفرمایان بتوانند از پرداخت بخش‌هائی از آن به کارگران مجرد و همچنین کارگران کارگاه‌های کوچک و کارگران موقت و قراردادی طفره روند) به آنها پرداخت می‌شود، باز هم تا یک چهارم خط فقر است. این حداقل دستمزد طبق افزایش نرخ ارزاق و تورم معادل ۱۰۰ دلار تعیین شده که در مجموع دوازده ماه سال حدود یک هزار و دویست دلار است، یعنی ۴۲۰ دلار کم‌تر از سال ۹۹ است. این سند گرسنگی و بردگی کارگران است؛ سیاستی ارتجاعی و ضدکارگری و نئولیبرالی، که معیشت و سلامت و موجودیت کارگران و فرودستان را تهدید می‌کند و باید متحداً در مقابل آن ایستاد.

اما آنچه امسال باید با توجه به شرایط شیوع «ویروس کرونا» و متناسب با وضعیت کنونی ایران در روز اول ماه مه مطرح گردد، مربوط است به مبارزه:

 • برای به رسمیت شناختن اول ماه مه، یازده اردیبهشت، و قبولاندن این روز به عنوان روز تعطیل عمومی
 • برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری
 • برای دریافت حقوق معوقه
 • برای اضافه دستمزد و طرح متحد حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم
 • برای تضمین امنیت شغلی، که عامل تضمین امنیت وحدت و تشکیلات خود کارگران است.
 • برای بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار خود
 • علیه سیاست اخراج‌سازی کارگران
 • علیه خصوصی‌سازی صنایع و واحدهای تولیدی
 • برای آزادی بی قید و شرط همه فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی
 • برای توقف فوری پولی‌سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان برای همگان.
 • علیه تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری اقتصادی و هرگونه مداخله خارجی.

حزب کار ایران (توفان) اول ماه مه، روز کارگر را به همه کارگران ایران، که در شرایط اسفناکی به سر می‌برند، شاد باش می‌گوید و برایشان در پیکار متحدانه بر علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، بر علیه توطئه‌های امپریالیستی، برای نان، کار، مسکن، آزادی و کسب حقوق دمکراتیک پیروزی آرزو می‌کند.

راه پیروزی کارگران برای احقاق حقوق صنفی و دمکراتیک وحدت و تشکیلات است.

پرولتاریای آگاه برای لغو و برانداختن استثمار تنها از طریق راهی که لنینیسم نشان می‌دهد، قادر است تحت رهبری حزب طبقاتی‌اش قدرت سیاسی را به کف گیرد، با استقرار سوسیالیسم آینده تابناک بشری را رقم زند. این راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران ایران و سراسر جهان است.

زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران علیه سرمایه‌داران!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست کارگران و زحمتکشان ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

برگرفته از «توفان الکترونیکی» شماره ۱۷۸ نشریه الکترونیکی حزب کارایران اردیبشهت ماه ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email