جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / فهرست مطالبات بازنشستگان در یک بیانیه

فهرست مطالبات بازنشستگان در یک بیانیه

همچنان وعده‌ها ناکام مانده و مستمری‌ها زیر خط فقر است

بازنشستگان استان خوزستان برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه خواسته‌های بازنشستگان به ترتیب زیر آمده است:

***

  • اجرای صحیح ماده ۹۶ و افزایش سالیانه‌ی مستمری؛ مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار و مصوب آن بصورت لایحه‌های قانونی در مفاد قوانین تأمین اجتماعی و اقدام برنامه‌ای فراگیر در جهت همسان‌سازی کارگران بازنشسته با کارکنان تأمین اجتماعی.
  • اجرای مرحله‌ی دوم متناسب‌سازی در سال ۱۳۹۹ قبل از اجرای ماده‌ی ۹۶ در سال ۱۴۰۰ و افزایش مستمری روی پایه‌ی حقوق و پرهیز از هرگونه فرمولبندی‌های من‌درآوردی و غیرشفاف.
  • اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف است که برای تمامی آحاد ملت شرایط درمان رایگان را فراهم سازد. با توجه به اینکه ما کارگران در زمان اشتغال سهم هزینه‌های درمان خود و خانواده را پرداخت نموده و در زمان بازنشستگی این مبلغ تحت عنوان ماده ۸۹ از مستمری‌ها کسر می‌گردد، خواهان درمان رایگان توسط صندوق تأمین اجتماعی هستیم. متأسفانه شاهد هستیم که تأمین اجتماعی برخی از تعهدات درمانی را به بیمه تکمیلی سپرده است. لذا ما کارگران بازنشسته خواهان درمان کاملاً رایگان بوده و خواهان برداشته‌شدن هرگونه واسطه‌گر درمان پولی بوده و از صفر تا صد درمان بطور رایگان هستیم.
  • تغییر ساختار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده‌ی ۴۱ قانون کار و همچنین نمایندگان واقعی کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تأمین اجتماعی.
  • اعمال برابری عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران با عیدی شاغلین تأمین اجتماعی.
  • آموزش رایگان برای فرزندان در تمامی سطوح از ابتدایی تا دانشگاه.
  • تعیین مرجع رسمی خط فقر و اعلان خط فقر از سوی مراکز رسمی بر اساس استانداردهای بین‌المللی به گونه‌ای که نمایندگان کارگران در این مرجع حضور موثر داشته باشند‌.
  • واکسیناسیون رایگان علیه کرونا بوسیله واکسن‌های مورد تأیید بهداشت جهانی

برگرفته از «توفان الکترونیکی» شماره ۱۷۸ نشریه الکترونیکی حزب کارایران اردیبشهت ماه ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email