جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مرز میان انقلاب و ضد انقلاب در مبارزه خلق فلسطین

مرز میان انقلاب و ضد انقلاب در مبارزه خلق فلسطین

ارتش تا دندان مسلح صهیونیست ها بار دیگر با تهاجمی وحشیانه سعی در ادامه نقشه های ضد انسانی خود در نابودی فلسطین و خلق قهرمانش دارد. ولی مبارزان فلسطینی با هر عقیده و مرام و مذهبی که دارند، متحدانه در مقابل تهاجم حیوانی صهیونیست ها، تمام قد ایستاده‌اند و با بذل جان گرانقدر خود در راه وطن، از حیثیت ملی و موطن عزیز، به دفاع برخاسته اند تا افکار و نقشه های صهیونیست ها را به سخره بگیرند و آن‌ها را نقش بر آب کنند.

کارگران و زحمتکشان، انقلابیون و روشنفکران، هنرمندان و ادیبان و تمامی خلق ها و انسان‌های شریف در دفاع از انسانیت و بشریت مترقی در کنار خلق فلسطین به صف شدند و یکصدا به محکوم ساختن صهیونیست ها و اربابان امپریالیست آن پرداختند و از خلق فلسطین و جبهه مقاومت ضد صهیونیستی دفاع نمودند و در همان حال امپریالیست ها و نوکران ریز و درشتشان به فریب و دروغ‌گویی افتادند تا دولت صهیونیستی اسرائیل را محق، مظلوم و در حالت دفاعی نشان دهند، تا این سگ زنجیری و دولت و کشور جعلی را از مهلکه نجات بخشند.

در این میان وضعیت عده‌ای نابخرد، جیره خوار و منحرف و آلوده به افکار تروتسکیستی که به ویروس کشنده «منصور حکمت» آلوده اند تلاش مذبوحانه ای در ایجاد انشقاق، در مبارزه متحد ضد صهیونیستی به عمل می آورند تا هم رضایت اربابان را به دست آورند و هم به خیال خود مبارزات ضد صهیونیستی را به شکست بکشانند و به تضعیف جبهه مقاومت فلسطین کمر همت بندند. اینان با بی‌شرمی تمام جبهه متحد خلق فلسطین و مبارزه متحد تمامی گروه‌های فلسطینی را به «حماس» و فقط حماس منتسب می‌کنند تا با تکیه بر نوع اندیشه اسلامی این سازمان و ارتباطش با جمهوری اسلامی جبهه مقاومت ضد صهیونیستی را تخطئه کنند. زهی بی شرمی!

این سازمانها که خود را به کوچه علی چپ زده‌ اند، با بی‌شرمی تمام نظرات انحرافی خود را دفاع از فلسطین جا می زنند. و با آسمان و ریسمان به هم بافتن، وظیفه مردم فلسطین را نه مبارزه علیه اسرائیل، بلکه مبارزه علیه گروه‌های اسلامی معرفی می کنند. گویا برای مبارزه در راه وطن حتماً می بایست چپ و مخالف اسلام بود.

در اطلاعیه مشترکی که اخیرا تحت نام غلط انداز «تنها دخالت بشریت مترقی می‌تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد!»،انتشار یافته است جنین می خوانیم  «بیش از یک هفته است که مردم فلسطین بار دیگر قربانی جنگی ویرانگر شده‌اند که در یک سوی آن یک رژیم نژادپرست و اشغالگر قرار گرفته و در سوی دیگر، یک جریان ارتجاعی اسلامی و تروریستی که به نام مردم فلسطین در آتش این جنگ می‌دمد،»

اینکه هر دو طرف را یکسان می‌خواند از آن جهت نیست که به طرفداری از فلسطین برخیزد، بلکه می خواهد خواننده را آماده کند تا علیه مبارزان فلسطین موضع بگیرد. از همین ابتدای متن شرم آور خود نه از مبارزان و گروه‌های مختلف فلسطینی، بلکه فقط از حماس سخن می گوید تا با نفی مبارزه این بزرگترین سازمان مقاومت فلسطینی در شرایط کنونی به نفی مبارزه سایر گروههای مقاومت که با حماس دریک جبهه می جنگند، بپردازند.

این منحرفان با نادیده گرفتن موج طرفداری مردم جهان از مبارزه متحد تمام گروه‌های فلسطینی و محکوم ساختن ارتش کودک کش اسرائیل از جانب جهانیان، از محکومیت هر دو طرف سخن به میان می‌آورند تا اربابانشان را از مهلکه نجات دهند. در این اطلاعیه مشترک آورده اند: «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بر این باور است، اگر دولت نژادپرست و جریانات راست افراطی اسرائیل و نیز دولت‌های امپریالیستی همراه با جنبش ارتجاعی اسلامی از این جنگ و جدال بهره می‌جویند، اما مردم کارگر و زحمتکش فلسطین و اسرائیل هیچ نفعی در آن ندارند. تنها اقدام مشترک همین مردم و پشتیبانی بی‌دریغ بشریت مترقی از حق عادلانه مردم فلسطین برای تشکیل یک دولت مستقل و بازگشت اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۶۷ می‌تواند بر این تراژدی تاریخی نکته پایانی بگذارد. تظاهرات مشترک نیروهای مترقی و پیشرو اسرائیل همراه با اعراب ساکن اسرائیل علیه این بربریت هم‌زمان با این جنگ و جدال خونین در شهرهای اورشلیم و تل‌آویو بیان آشکار این امر است که بدیل انسانی و پیشرو برای پایان دادن به این بحران تاریخی موجود است. این بدیل تنها می‌تواند مبتنی بر آزادیخواهی و برابری طلبی و ایجاد کشور مستقل فلسطین باشد.»

آنچه که در اطلاعیه آمده است به زبان ساده به این مفهوم است که مبارزه را کنار بگذارید و به دنبال در باغ سبز بروید. گروه‌های مقاومت خود را رها کنید ،همینطور از  حمایت جهانی چشم بپوشید و به وعده سر خرمن بسنده کنید.

سازمان فدائیان اقلیت که امضای خود را پای این اطلاعیه مشترک گذاشته است در اطلاعیه دیگری به نام «مردم فلسطین، اسیر رژیم اشغالگر اسرائیل» آورده است: «مردم فلسطین برای برون‌رفت از بن‌بستی که در آن گرفتارشده‌اند و نجات از شر رژیم اشغالگر و ستمگر اسرائیل، راه دیگری جز یک تحول سیاسی درونی، گسست از گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرا، ایجاد سازمان‌های جدید کارگری، رادیکال و چپ، جلب حمایت کارگران و زحمتکشان و سازمان‌های چپ و صلح‌طلب اسرائیلی و اتحاد با جنبش‌های کارگری و سازمان‌‌های چپ رادیکال جهان ندارند. مادام که این تحول رخ ندهد، راه نجاتی از فجایع رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل وجود نخواهد داشت و در بر همین پاشنه کنونی خواهد چرخید.»

و این بدین معنی است که به جای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی می بایست به سراغ گروه‌هایی که علیه اسرائیل می جنگند بروید. زهی جهالت!

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تمام گروه‌های فلسطینی، مذهبی غیر مذهبی، از مبارزه مشترک علیه دولت صهیونیستی دفاع می‌کنند و مبارزه ملی خود را به نوع عقیده و مذهب وابسته نکرده ونمی کنندو این موضع صحیحی است که سازمانهای سیاسی فلسطینی از جمله جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک سازمان مارکسیستی است ، اتخاذ کرده است. ولی گروه های آغشته به «ویروس منصور حکمت» را گوش شنوا نیست و تبعیت از اربابان را به دلیل گرفتن کمک‌های بلاعوض بهتر می دانند. و دقیقاً همین دلارهای نفتی است که مرز بین انقلاب و ضد انقلاب را به وضوح نشان می دهد.

پیروز باد مبارزات خلق فلسطین!

 

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ خرداد ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email