پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶

مقالات نشریات توفان

سیاست سلطه­گرانه آمریکا به تغییر روسای جمهور آنها مربوط نیست

آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا به “برجام” حمله کرده و می­خواهد آنرا با زبان تهدید تغییر دهد و ایران را تحت فشار بگذارد. در سراسر جهانِ امپریالیستی مخالفت با این ادعای آقای ترامپ بلند شده که وی حق ندارد تا موقعی که ایران به نقض توافقنامه هسته­ای دست نزده است در متن آن تجدید نظر کند. برای روشن شدن مسئله خوب است به یک نکته حقوقی اشاره کنیم که به تدریج آنرا مطرح می­کنند. نخست اینکه توافقنامه از نظر ارزش حقوقی مطابق قرارداد نیست. قرارداد مصوب مجلس است، ولی توافقنامه می­تواند میان دولتها صورت پذیرد بدون آنکه این توافقنامه به قانون و قرارداد بدل شده باشد. دولت آمریکا با ایران توافقنامه هسته­ای امضاء کرده است و نه قرارداد. کنگره آمریکا از همان روز نخست در زمان آقای اوباما با این توافقنامه مخالف بود و حاضر به تصویب آن نشد. این است که دولتمردان خودفروخته ایران برای حفظ بقاء خود و …

ادامه....

صدسالگی انقلاب اکتبر، صدسالگی پیروزی حزبیت و دیکتاتوری پرولتاریاست (۲)

انقلاب کبیر اکتبر اثبات تئوریهای مارکس و انگلس بود که در عمل پیاده می­شدند. دشمنان مارکسیسم لنینیسم همواره برای مبارزه با “کمونیسم” با نقاب کمونیسم به میدان می­آیند و تلاش دارند دژ را از درون تسخیر کنند. آنها اعتراف نمی­کنند که به کمونیسم اعتقادی ندارند ولی سعی وافر مبذول می­دارند تا به نکات کلیدی دست پیدا کرده آنها را مورد شبهه قرار داده و به تفسیر ضد کمونیستی از آن دست زده تا با نفی آنها، “کار” کمونیسم را بسازند و به آشفته­فکری دامن زنند. یکی از هدفهای کلیدی که مورد نظر آنهاست تحریف حزب و حزبیت است در قالب کسانی که “البسه ناب کمونیستی” به تن کرده­اند. آموزش لنین در باره حزب، اصول تئوریک، سیاسی و سازمانی را یک جا در خود جمع دارد و یکی از این اصول حزبی وفاداری به تئوری انقلابی مارکسیسم لنینیسم است. بر این اساس “بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی نیز نمی­تواند وجود داشته …

ادامه....

شکستِ همه­پرسیِ ارتجاعی در کردستان، یک شکست راهبردیِ سیاستِ ناسیونال شونیستی است

سخنگویان امپریالیستها با شیوه علمی با توجه به اختلافات و مناقشات منطقه­ای، استدلال می­کنند سرزمینهای امروزی در منطقه از جمله عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین، همه زاده قراردادی استعماری بودند که بعد از جنگ جهانی اول، در نتیجه سازش دو امپریالیسم فرانسه و بریتانیا بر سر تقسیم مناطق نفوذ به بهای تجزیه امپراتوری عثمانی به وجود آمده­اند. و از این نتیجه می­گیرند بسیاری از “مرزبندی‌های معاصر بیش از آنکه ناشی از اسطوره خاستگاه، یا عناصر نژادی، قومی، اقتصادی و فرهنگی باشد، مبتنی بر تخاصم و نزاع است” و بر این نکته تأکید می­کنند که پدیده دولت‌ـ ‌ملت و مرز، پدیده‌های مصنوعی‌اند. البته این ایجاد مرزهای مصنوعی به بهترین وضع در آفریقا به چشم می­خورد که امپریالیستها، کشورها را بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خویش به مناطق نفوذ خویش تقسیم کرده­اند. ولی این واعظان غیر متعظ از این مرزبندیهای مصنوعی با چنگ و دندان تا به امروز دفاع می­کنند. …

ادامه....

امپریالیسم و صهیونیسم، دو عامل اساسی نگرانی­زا برای صلح جهان و خطری برای سلامت و بقاء بشریت هستند

در منشور سازمان ملل متحد به اهداف زیر تکیه شده است. اهدافی که سنگ بنای سازمان ملل متحد را تشکیل داده­اند: حفظ صلح و امنیت جهانی، پادرمیانی مسالمت­آمیز برای رفع هرگونه اختلاف نظر، انصراف از اعمال خشونت، احترام به تساوی و حق حاکمیت ملی کشورها، همکاری دوستانه برای حفظ و تقویت صلح، حمایت از همکاری بین­المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی. در این اهداف جائی برای تهدید به تجاوز و نابودی، دامن­زدن به تخاصمات، نقض قراردادها و اعمال خشونت نیست. نظری به این اصول بیفکنید و نظری نیز به سیاستهای امپریالیسم و صهیونیسم در جهان و به سخنرانی نمایندگان آنها در نشستهای سازمان ملل معطوف دارید. فورا روشن می­شود که این موجودات برای صلح، دوستی، انصراف از خشونت، احترام به حقوق بشر، حل معضلات جهانی نه تنها گامی بر نمی­دارند سهل است، بلکه آنها را با  دروغ و دغل، با چاشنی فریب و ریاکاری، با عربده کشی …

ادامه....

شرارت خصلت جداناپذیر امپریالیسم است

نخستین جنگ در تاریخ معاصر را در آسیای جنوب شرقی امپریالیسم ژاپن علیه کره به‌راه‌انداخت. ژاپن در سال ۱۹۱۰ کشور کره را تصرف کرد و ۳۵ سال زد، کشت و خورد و برد و این کشور را به خاک سیاه نشاند. ژاپن بی‌شرمی و شرارت را از حد گذراند؛ برای راضی نگه‌داشتن سربازان خود سیصدهزار دختر جوان کره‌ای را از خانواده‌های‌شان جدا ساخت و به عنوان «برده جنسی» در اختیار آنها گذارد. بر روی مردم  بی‌گناه کره، مانند حیوانات آزمایشگاهی، دارو آزمایش کرد، به سربازان خود یاد داده بودند به بدن اسیران کره‌ای شلیک کنند و آنگاه به نوآموزان خود دستور می‌دادند جهت تحقیق و آزمایش، بدون داروی بی‌هوشی، گلوله را از بدن آنها بیرون آورند. پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن در کره، امپریالیسم آمریکا، برای تنگ‌کردن حلقه محاصره چین و شوروی، به کره حمله نظامی کرد. امریکا با استفاده از بمب‌های شیمیائی، ناپالم و بیولوژیکی عملاً …

ادامه....

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و پیروزی حزبیّت

لنینیسم به حزبیت تکیه می­کند و این تکیه اتفاقی نیست. در زمان حاکمیت و نفوذ بین­الملل دوم بر جنبش کارگری و کمونیستی، در دورانی که صلح و سازش بر همه جا حاکم و دوره اعتلاء جنبش انقلابی و کارگری فرا نرسیده بود، احزاب سوسیال دمکراتیک احزابی بودند که به دستگاه­های انتخاباتی تبدیل شده و کارگران را نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای شرکت در پارلمان بورژوائی بسیج می­کردند. به همین جهت در دوران رشد و اعتلاء جنبش کارگری که نیاز به عملیات انقلابی بود، آنها از رهبری این مبارزات عاجز بودند. لنین که مارکسیست بزرگی به حساب می­آمد، اعتقاد داشت در هر جنگی به ستاد فرماندهی نیاز است و بدون ستاد فرماندهی نمی­شود در جنگ طبقاتی برای کسب قدرت سیاسی پیروز شد. برای پیروزی در جنگ به انضباط و سازماندهی و بسیج توده­ها نیاز بوده و نیروی پیش­آهنگ طبقه کارگر که همان حزب وی است، باید با آگاهی و …

ادامه....

مارکس، انگلس، لنین و تأسیس کردستان بزرگ در منطقه

کُنه سخنان خطرناک ناسیونال شونیست‌های کُرد و شبه مارکسیست‌ها این است که مهم کسب حقوق ما در هر شرایط است. سرنوشت سایر ملت‌های منطقه به ما مربوط نیست، ما گلیم خودمان را از آب بیرون می‌کشیم و اگر این کار ما منجر به جنگ عمومی خانمان‌سوزی در منطقه شد و پای امپریالیسم و صهیونیسم را آشکارا به منطقه باز کرد، ما را از آن جهت چه باک که ما به استقلال خویش به هر قیمت دست یافته‌ایم. برای ما هم‌سرنوشتی ملت‌های منطقه که همه آنها تحت ستم امپریالیست‌ها هستند و کشورهایشان سال‌ها نیمه مستعمره بوده است، مهم نیست؛ مهم برای ما این است که اشغالگران امپریالیسم و صهیونیسم را تبرئه کنیم و ایرانی‌ها و اعراب را اشغالگر معرفی نمائیم. اتهام اشغالگری به ملت‌های مورد تهدید امپریالیسم، این خاصیت را دارد که اقدامات آتی ناسیونال شونیست‌های کُرد را در طلب حمایت از کثیف‌ترین نیروهای ارتجاعی جهان برای یاری به آنها و …

ادامه....

محیط زیست و انرژی جایگزین

مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره پنجم حزب کار ایران. بخش نخست-اوضاع جهان همه می دانند که تخریب و خسارت محیط زیست جهان بر اساس نظام مبتنی بر کسب سود حداکثر به هر قیمت، کماکان ادامه دارد. تداوم روند نابودی تنوع زیستی، تداوم کاهش ذخایر ماهیان و آبزیان و بیابان زایی که بیش از پیش زمینهای حاصلخیز را از بین می برد، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا در اثر افزایش دمای زمین کماکان مشهود است. بلایای طبیعی که به طور مکرر و مخرب تر اتفاق می افتند و بر تواتر آنها افزوده می شوند که بویژه کشورهای وابسته و در حال توسعه در برابر آنها بسیار آسیب پذیرند، و تداوم آلودگیهای دریایی، معدنی، آب و هوا که میلیونها زندگی پر امید و آراسته را مورد تهدید قرار میدهند همچنان ادامه دارند. جهانی سازی سرمایه، انعقاد قراردادهای بین المللی تحت عنوان حمایت از “آزادی تجارت” و “نظم …

ادامه....

به وصیت تو عمل می کنیم، رفیق مهپاره!

گامی در راه تاسیس بنیاد غیرانتفاعی مهپاره برای یاری به نیازمندان کمونیستها مخالف خودکشی هستند، زیرا خودکشی اقدامی نومیدانه و تسلیم در مقابل مشکلات است. حال آنکه کمونیسم بیان امید، زندگی بهتر، خدمت به بشریت و مبارزه برای روز قطعی جدال، روز نجات انسانهاست. برای نجات انسانها باید رزمید، از میدانهای نبرد سهمگین طبقاتی گذر کرد و با سربلندی از آن بیرون آمد. این راه بهیچوجه ساده نیست، از فراز و نشیب بسیار برخوردار است، به عقب نشینی و انتظار و فرصت و پیشرفت نیاز دارد. به همین جهت نیز مبارزه است، مبارزه طبقاتی، یک نبرد با نیروی مقابل، با دشمن طبقاتی است که به مقاومت دست می­زند و اخلال می­کند تا مزایا و امتیازات ضد بشری و ناعادلانه خویش را برای خود و همکیشانش تا ابد حفظ کند، حتی به بهای نابودی محیط زیست، کره زمین، نوع بشر و انواع و اقسام زندگان. این چنین افرادی که نمایندگان سرمایه …

ادامه....