سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹

مقالات نشریات توفان

در حاشیه کودتای نافرجام نظامیان ترکیه

در حاشیه کودتای نافرجام نظامیان ترکیه پدر خوانده داعش در منجلاب آشوب و تشنج در کشور ترکیه توسط ارتش، کودتائی انجام گرفت تا دولت یکه تاز اردوغان را سرنگون سازد. این کودتا که بسیار کودکانه تدارک دیده شده بود به سرعت درهم شکست، به طوریکه این شایعه اوج گرفت که دست خود اردوغان در این کودتا برای پیشبرد مقاصدش در کار بوده است. اگر از تئوری توطئه فاصله بگیریم، باید اعتراف کنیم که مردم ترکیه با توجه به تجاربی که از کودتاهای نظامی ارتش ترکیه دارند و در گذشته داشته اند، هرگز با نظامیان که در زمان قدرتشان فقط با زندان، شکنجه، اعدام و حکومت نظامی و قتل عام در تمام دوره های گذشته حکومت کردند، موافق نبوده و نخواهند بود. در همان شب کودتا، همه سازمانهای اپوزیسیون در ترکیه از مردم خواستند که در مقابل ارتش کودتاگر که مظهر ارتجاع و سرکوب در ترکیه و در منطقه است به …

ادامه....

ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم (۱)

مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره پنجم حزب کار ایران. بخش نخست-اوضاع جهان ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم بانک جهانی WB بانک جهانی در خدمت سیاست استعماری، نئولیبرالی به اصطلاح جهانی سازیِ تولیدِ سرمایه داری، به نفع سرمایه های مالی امپریالیسم و در رأس آن امریکا، در حال چپاول خلق های جهان است. سیاستهای اقتصادی این موسسه که به همه ممالک جهان تحمیل می شود، عبارتند از خصوصی سازی، حذف مقررات ملی و دولتی برای بازگذاردن دست سرمایه گذاران خارجی در چپاولِ بی نظارت و تجارت آزاد و بی بند و بار و کاهش شدید هزینه های خدمات عمومی دولت. بانک جهانی با دادن وام هدفمند و تخریب در اقتصاد کشورها، این کشورها را به صورت بدهکار در می آورد و هر بار که آنها با درخواست وامهای جدید برای پرداخت بهره وامهای گذشته به بانک جهانی مراجعه می کنند، شرایط غارتگرانه ای را به آنها تحمیل می …

ادامه....

ثروت بر شانه های فقر

در رابطه با گزارشی که تحت عنوان “جهان گلوبال در ۲۰۱۶” (Global Wealth 2016) شرکت “بوستون کانزالتینگ گروپ Boston Consulting Group منتشر کرده بود روزنامه یونگه ولت (Junge Welt) در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۶ تحت عنوان “قهرمان ثروت” مقاله ای در صفحه نخست خود انتشار داد که در آن از جمله آمده است: “یک درصد از مردم جهان قریب به نیمی از ثروت موجود در جهان را در دستان خود متمرکز ساخته اند… این «کاست» سرمایه تقریبا ۷۸/۸ بیلیون دلار دراختیار دارد که برابر است با ۴۷% از کل ثروت موجود در جهان….”. از آنجا که حزب ما در گذشته در مقاله ای تحت عنوان “اقتصادی برای یک درصد” به مساله تناسب ثروت در نظام سرمایه داری و جنبه هائی از چرائی انباشت سرمایه اشاره کرده است، در نوشته حاضر کوشش ما بر این است که نشان دهیم چرا، به چه قیمت و چگونه انباشت ثروت بر شانه های فقر …

ادامه....

درود کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمانِ حزب کمونیست یونان (۱۹۵۵-۱۹۱۸) به پنجمین کنگره حزب کار ایران ( توفان)

مستخرج از اسناد کنگره پنجم حزب کار ایران (توفان) درود کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمانِ حزب کمونیست یونان (۱۹۵۵-۱۹۱۸) به پنجمین کنگره حزب کار ایران( توفان) رفقای گرامی، به نام کمونیستهای یونان، کمیته سیاسی جنبش برای بازسازماندهی حزب کمونیست یونان (۱۹۵۵-۱۹۱۸) گرمترین درودهای برادرانه خود را به کنگره شما ارسال کرده و همبستگی انقلابی مان را با مبارزه حزب کار ایران اعلام می داریم. کنگره شما و نشستهای آن در میانه یک بحران عمیق سرمایه داری جهانی و در یک دوره بحرانی و بغرنج در قاره آسیا برگزار می شود. تنها مارکسیسم–لنینیسم است که می تواند این بحران جهانی سرمایه داری را بطور کامل تحلیل نموده و آنرا توضیح دهد. تئوری مارکسیستی که بحرانهای سرمایه داری را با بحران مازاد تولید مشخص می کند جوهر سرمایه داری و تضادهای آنرا توضیح می دهد. امروز، دفاع از مارکسیسم- لنینیسم و دفاع از آموزشهای مارکس، انگلس، لنین، و استالین از اهمیت …

ادامه....

پیام به زندانیان سیاسی ایران

مستخرج از مصوبات کنگره پنجم حزب کار ایران(توفان) پیام به زندانیان سیاسی ایران پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان) بهترین درودهای خویش را به شما عزیزان زندانی تقدیم می کند و از حقوق شما زندانیان سیاسی ایران حمایت به عمل می آورد. حقیقت وجود زندانی سیاسی در ایران، گویای مبارزه خستگی ناپذیر مردم ما به خاطر تحقق حقوق انسانی آنهاست. این امر در عین حال نشان می دهد که در کشور ما ایران، از حقوق دموکراتیک خبری نبوده و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، با سرکوب و خفقان به بقای خود ادامه می دهد. این رژیم در طی چند دهه قادر نبوده است مقاومت شما را با اِعمال سرکوب، تهدید و شکنجه درهم شکند. پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان) خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی ایران است. این کنگره سرکوب و ایجاد خفقان نسبت به کارگران و اپوزیسیون ایران را محکوم می کند و از حقوق دموکراتیشان حمایت …

ادامه....

به یاد محمد علی قهرمان جاویدان مردم و “کاکا سیاه” مورد نفرت امپریالیسم آمریکا

با درگذشت محمد علی، سه بار قهرمان بی همتای بوکس جهان در رشته سنگین وزن و یک بار قهرمان المپیک رم در سال ۱۹۶۰، مردم جهان تنها یک ورزشکار مشهور و بی نظیر را از دست نداده اند، مردی را از دست داده اند که حیثیت و افتخاراتش را در خارج از میدان بوکس کسب کرده بود. وی بر قهرمانان بزرگ بوکس جهان غلبه کرد و در دنیای ورزش مشهوریت به دست آورد، ولی وی قادر شد قلوب مردم جهان را در خارج از میدان بوکس تسخیر نماید. این مبارزه برضد ستمگران و امپریالیسم متجاوز آمریکا در حمایت از خلقهای جهان بیان فریاد اعتراض و خواست مردم جهان بود و هست که به محمد علی محبوبیت داد و نامش را جاودانی نمود. در مورد وی گفتند که محمد علی وقتی به اوج ترقی و محبوبیت رسید و بر کرسی افتخار جلوس کرد، احترام همه انسانهائی را که از پائین به …

ادامه....

نئولیبرالیسم امپریالیسم و پی‌آمدهای آن

مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره پنجم حزب کار ایران. بخش نخست-اوضاع جهان نئولیبرالیسم امپریالیسم و پیآمدهای آن امپریالیستها در عرصه سیاست تهاجمی اقتصادی خویش از بازار آزاد، که هرگز وجود ندارد، سخن می رانند و آنرا تبلیغ می کنند. در دوران انحصارات امپریالیستی که سرمایه و نوع تولید کالا، تعیین بهای کالاها، منابع اولیه، بازار فروش و قدرت سیاسی ممالک زیر سلطه همه و همه در دست انحصارات است، تکیه به بازار “آزاد” بیشتر برای خاک پاشیدن به چشم مردم است تا حمایت از رقابت “سالم” و “آزادانه” سرمایه داران. در دوران امپریالیسم انحصارات بر گورستان “رقابت آزاد” جان می گیرند و برای نابودی کامل آن با سرمایه های افسانه ای، به بازار پا می گذارند. آماج هجوم اقتصاد نئولیبرالی دولت است. آنها می خواهند با سیاست نظم زدائی مسئولیت دولتها را در اداره کشورها به جز نقش سرکوبگرانه آنها را به صفر برسانند و از …

ادامه....

خطراتی که مبارزه زنان را در جهان تهدید می کند

زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و حضور آنها در تمام زوایای زندگی اجتماعی، واقعی و ملموس است. بدون شرکت نیمی از یک جامعه انسانی، در مبارزه برای تغییرات بنیادی، نه امکان انقلاب اجتماعی وجود دارد و نه می توان از یک جنبش دموکراتیک سخن به میان آورد. تنها آن جامعه ای می تواند تغییر کند، که زنان بتوانند نقش و سهم خویش را در تغییر آن ایفاء کنند. زنان یک قشر بزرگ اجتماعی را تشکیل می دهند که یکی از ویژگی های مشترک آنها در جنسیت زن بودنشان است. این قشر به این معنا چه خود بداند و چه نداند، اساسا دارای حقوقی است که باید به خاطر زندگی اجتماعی مشترک و مساوی همه انسانها از آن بهرمند باشد و لذا باید برای کسب آن نیز مبارزه همه جانبه ای صورت پذیرد. در این صورت است، که زندگی انسانها در کنار هم، زندگی انسانهای متساوی الحقوق بوده …

ادامه....

“اسناد پاناما” و بی آبروئی حزب “کمونیست” چین

بیکباره سیل اسنادی که به بیرون درز پیدا کرده بود، از تنگه پاناما جاری شد و اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام وصل نمود تا آرامش دنیا را برهم زند. در این اسناد از دزدی های پادشاه سعودی و امیر قطر نام برده می شود، که بیشتر به شوخی شباهت دارد تا به افشاء گری. نه عربستان سعودی و نه قطر در زمره ممالکی هستند که در آنها حساب و کتابی چه در قبل و چه در زمان کنونی وجود داشته است. عربستان سعودی کشوری است که حتی اسمش به نام خانواده سعودی همراه است. همه ثروتهای این کشور به جیب خاندان سعودی می رود. عربستان سعودی و قطر، کویت و سایر امارات متحده عربی، از جمله ممالکی هستند که سراپا فاسدند و حساب و کتابی در آنها برای پاسخگوئی به مردم وجود ندارد. آنها در واقع فاقد دولت به مفهوم متعارف هستند. این ممالک بر اساس خلیفه گری اداره …

ادامه....