سه شنبه , ۴ آذر ۱۳۹۹

اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها

بیانیه حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست لنینیست) پیرامون حمله تروریستی در بارسلون

بار دیگر حمله کور تروریستی در دو شهر بارسلون و کامبرلیس علیه شهروندان و کارگران بی‌دفاع صورت گرفته است. این حمله همانند عملیات تروریستی در سال ۲۰۰۴* در مادرید خون مردم بیگناه را بر زمین ریخته است. اکنون قبل از هر چیز باید با خانواده‌ها و بستگان قربانیان این ترور ابراز همبستگی نماییم. پس از این اقدام تروریستی، دولت و نیروهای سیاسی بورژوایی به میدان آمدند و مردم را به مبارزه  قاطعانه علیه تروریسم و دفاع از ارزش‌های انسانی و دمکراتیک فراخواندند. مبارزه ای که خارج از مرز طبقاتی و طبقه است. حملات تروریستی علیه شهروندان  بیگناه در بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده سیاسی دولت‌ها برای تضعیف آزادی‌های دمکراتیک و در جهت تفتیش و امنیتی‌کردن جامعه به کار میرود. گام بعدی افزایش بودجه نظامی و تقویت  پیمان نظامی ناتو برای عملیات جدید نظامی خواهد بود. اتحادیه اروپا باز هم تحت بهانه مبارزه علیه تروریسم به تجاوزات جدیدش …

ادامه....

مقالات توفان الکترونیکی

درباره اتوریته

اصول کمونیسم

  • برنامه حزب

    برنامه‌ای که به نظر شما میرسد، طرحی بود که برای تبادل‌نظر در جلسه وسیع کادرهای دو تشکل «حزب کار ایران» و «سازمان کارگران مبارز ایران» تهیه شد و مورد بحث قرار گرفت. این برنامه در کنگره مشترک دو تشکل نامبرده سرانجام به تصویب رسید. ما حدود یکسال قبل طرح این برنامه را برای بحث همگانی منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار دادیم تا از سوئی زمینه را برای بحث و تباذل‌نظر و نزدیکی با مارکسیست ۰ لنینست‌ها ایجاد کرده باشیم و از این راه سنگری مستحکم در مقابل ضدانقلاب، رفمیسم، سوسیال دموکراتیسم، رویزیونیسم و تروتسکیسم… ایجاد کنیم و از سوئی دیگر گام مهمی را در راه تشکیل حزب واحد طبقه کارگر ایران برداشته باشیم. این اقدام با توجه به رشد سریع تحولاتی که در پیش است و بحران عمیقی که رژیم جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و سیاسی دربرگرفته است، اهمیت مبرمی داست. ما مارکسیست ۰ لنینیست‌هائی را …

    ادامه....
  • تاریخچه مختصری از حزب کار ایران (توفان)

    حزب کار ایران (توفان) حاصل سالها مبارزه خستگی ناپذیر مارکسیست- لنینیست‌های متشکل در سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان می باشد. با سقوط حزب کمونیست شوروی به منجلاب رویزیونیسم و پیوستن اکثریت اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران به خط و مشی رویزیونیستی و ضد کمونیستی خروشچف و شرکاء که در کنگره بیستم در سال 1956 تدوین گردیده بود، و با اتهامات دروغگین و سهمگین علیه رفیق استالین آغاز گشت، موجبات انشعابات در جنبش جهانی کمونیستی و از جمله در حزب توده ایران از طرف رویزیونیستها فراهم گردید. حمله به استالین تحت عنوان دروغگین مبارزه با “کیش شخصیت”، یک حمله فردی و اتهامات شخصی نبود. حمله آشکار برای نفی دستآوردهای سوسیالیسم و نابودی کشور شوراها بود. این دسیسه از دید بنیانگذاران توفان پنهان نماند. در این دوران سه تن از اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقا؛ احمد قاسمی(مسئول ماهنامه مردم)، دکتر غلامحسین فروتن(مسئول مجله تئوریک دنیا) و عباس سغائی(از اعضای …

    ادامه....