پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲

اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها

تهدیدات جنون آمیز و سیاست جنگ‌افروزانه امپریالیسم آمریکا علیه کره شمالی محکوم است

در روزهای اخیر تنش میان آمریکا و جمهوری دمکراتیک خلق کره شدت یافته است. دونالد ترامپِ، رییس جمهور چاقوکش و وحشی ایالات متحده آمریکا، کشور کره را تهدید به بمباران و تجاوز نظامی کرده است: “کره شمالی بهتر است که دیگر ایالات متحده را تهدید نکند. آنها با آتش و غضبی مواجه خواهند شد که دنیا تا کنون به خود ندیده است و صراحتا بگویم قدرت، قدرتی که مشابه‌اش را دنیا قبلا ندیده است” این عربده‌کشی‌ها با محمل و بهانه اینکه کره شمالی به آزمایش موشک‌های قاره‌پیما دست زده است، مجددا آغاز شده است. امپریالیسم آمریکا با قلدری و درنده‌خویی که در سرشت اوست، خلق کره را با بمب اتمی تهدید کرده و برای به زانو درآوردن این کشور که به زیر بار زورگوئی‌های این ابرجنایتکار نمی‌رود، از هیچ دروغ و ریاکاری دریغ نمی‌کند. حزب کار ایران (توفان) دفاع جمهوری دمکراتیک خلق کره از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی‌اش …

ادامه....

مقالات توفان الکترونیکی

درباره اتوریته

اصول کمونیسم

  • برنامه حزب

    برنامه‌ای که به نظر شما میرسد، طرحی بود که برای تبادل‌نظر در جلسه وسیع کادرهای دو تشکل «حزب کار ایران» و «سازمان کارگران مبارز ایران» تهیه شد و مورد بحث قرار گرفت. این برنامه در کنگره مشترک دو تشکل نامبرده سرانجام به تصویب رسید. ما حدود یکسال قبل طرح این برنامه را برای بحث همگانی منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار دادیم تا از سوئی زمینه را برای بحث و تباذل‌نظر و نزدیکی با مارکسیست ۰ لنینست‌ها ایجاد کرده باشیم و از این راه سنگری مستحکم در مقابل ضدانقلاب، رفمیسم، سوسیال دموکراتیسم، رویزیونیسم و تروتسکیسم… ایجاد کنیم و از سوئی دیگر گام مهمی را در راه تشکیل حزب واحد طبقه کارگر ایران برداشته باشیم. این اقدام با توجه به رشد سریع تحولاتی که در پیش است و بحران عمیقی که رژیم جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و سیاسی دربرگرفته است، اهمیت مبرمی داست. ما مارکسیست ۰ لنینیست‌هائی را …

    ادامه....
  • تاریخچه مختصری از حزب کار ایران (توفان)

    حزب کار ایران (توفان) حاصل سالها مبارزه خستگی ناپذیر مارکسیست- لنینیست‌های متشکل در سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان می باشد. با سقوط حزب کمونیست شوروی به منجلاب رویزیونیسم و پیوستن اکثریت اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران به خط و مشی رویزیونیستی و ضد کمونیستی خروشچف و شرکاء که در کنگره بیستم در سال 1956 تدوین گردیده بود، و با اتهامات دروغگین و سهمگین علیه رفیق استالین آغاز گشت، موجبات انشعابات در جنبش جهانی کمونیستی و از جمله در حزب توده ایران از طرف رویزیونیستها فراهم گردید. حمله به استالین تحت عنوان دروغگین مبارزه با “کیش شخصیت”، یک حمله فردی و اتهامات شخصی نبود. حمله آشکار برای نفی دستآوردهای سوسیالیسم و نابودی کشور شوراها بود. این دسیسه از دید بنیانگذاران توفان پنهان نماند. در این دوران سه تن از اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقا؛ احمد قاسمی(مسئول ماهنامه مردم)، دکتر غلامحسین فروتن(مسئول مجله تئوریک دنیا) و عباس سغائی(از اعضای …

    ادامه....